Életrajz-változatok Takács Zsuzsára – Vers és próza, vele és róla

0
Életrajz-változatok Takács Zsuzsára – Vers és próza, vele és róla

Takács Zsuzsa költőnő születésnapját ünneplik a Katona József Színházban.

„Költészete csak a magyar irodalom legnagyobbjaiéhoz mérhető” – írta monográfusa, Bodor Béla az idén nyolcvanadik évét betöltő Kossuth-díjas költőről, akinek írásai szemmel láthatólag minden korosztályt megszólítanak. 2017-ben ugyanis lentebb olvasható verse bizonyult a messze legnépszerűbb irodalmi alkotásnak az interneten: mindenféle hírverés nélkül 72 ezren olvasták.

Takács Zsuzsa gyűjteményes, „majdnem összes” kötete A vak remény címen jelent meg idén júniusban. A kötetről szóló kritikájában Németh Gábor azt írja, „az ünneplésben van valami kínos, az ember valahogy fölöslegessé válik a saját nagyon kerek születésnapján, zavaró tényező (…) esendő alak, árnyékot vet, nyomokat hagy a hibátlan felületeken. Él, mi több, egyenesen odalétezi magát, tökéletlen és zavarba ejtő. Takács Zsuzsa összegyűjtött és új verseit mégis valahogy jó kézbe venni. Mintha karcos ablaküvegen át néznéd az esőt, éppen veri szét az ágak között beszűrődő reggeli fényt. Ahogy az ördög a feleségét, azzal a gyengédséggel.”

Ennek a „mégis”-nek a jegyében köszöntjük a költőt születésnapján a PanoDráma estjén Molnár Piroskával, Máté Gáborral, Mácsai Pállal, Szamosi Zsófiával, Fekete Ernővel, Urbanovits Krisztinával és Bartsch Katával.

Verset és prózát is hallhatnak majd nézőink, de szó lesz Takács Zsuzsa életpályájáról is. Az ünnepelttel Forgách András író és esztéta beszélget. A helyszínen megvásárolható lesz A vak remény Takács Zsuzsa néhány korábbi kötetével egyetemben. A diákoknak az eseményre 25%-os kedvezményt biztosítanak a szervezők.

2018. november 23., 19:00 óra
Jegyvásárlás
Facebook-esemény

Katona József Színház

Kérdezi: Forgách András
Az est szerkesztői: Hárs Anna és Lengyel Anna

Nincs egyetlen alakja. Hát éppen ez!
Bízhatunk-e abban, aki szüntelenül változtatja
külsejét: a Vak Remény? (…)
Mikor a szokásos nyolc óra helyett hetekig tart
az éjjel vagy éveken keresztül, évtizedeken át,
s ha feltűnik a nap, csak tévedésből virrad ránk,
bízzunk-e benne még?

(Takács Zsuzsa: Ha van lelkünk ugyan – részlet)

Nincs megjeleníthető cikk