Újra megrendezik az Alkalmazott Bölcsészet Konferenciát az ELTE BTK-n

0
Újra megrendezik az Alkalmazott Bölcsészet Konferenciát az ELTE BTK-n

Gyakran hallhatjuk azokat a sztereotípiákat, hogy a bölcsészszakok csak büfészakok, és a való életben semmi gyakorlati hasznuk nincsen. Erre szeretne ismételten rácáfolni az ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete. A tavalyi sikeres találkozó után ismét megrendezik az ABsolute II nevű a tudományos konferenciát, amely lehetőséget biztosít a bölcsésztudományok alkalmazhatóságának megismerésére.

A bölcsészettudományok társadalmi megítélésének egyik fő tényezője, hogy a bölcsészettudományi kutatások társadalmi hasznát, értékét, alkalmazhatóságát kevesen ismerik, ezért az esemény fő céljául a kutatások gyakorlati hasznának az ismertetését tűzték ki. A programot olyan bölcsészhallgatóknak ajánljuk, akik bizonytalanok a jövőjüket illetően, mivel itt hasznos ismereteket szerezhetnek arról, hogy mire tudják a későbbiekben felhasználni azt a tudást, amit a hallgatói éveik alatt felhalmoznak.

A konferenciának 2018. november 22-én az ELTE Bölcsészettudományi Kara ad otthont.

A programterv:

08.30-09.00 Regisztráció

09.00-09.30 Megnyitó

09.30-10.45 I. szekció: A szóban forgó
Szekcióelnök: dr. Sárosi Zsófia
– Blankó Miklós: Szó szót követ. Nyelvi véleményütköztető rovat az Édes Anyanyelvünkben
– Bahus Réka: A ragadványnévadás a kárpátaljai magyarok körében
– Bencze Norbert: A jegyzetelési stratégiák alakulása a felsőoktatásban
– Fésű Anna Magdolna: Közszó, terminus, király. Egy kifejezés terminologizációs lehetőségei

10.45-11.00 Kávészünet

11.00-12.15 II. szekció: Taní-tani
Szekcióelnök: dr. Czibula Katalin
– Kovács Emese: A tanulás hálójában. Hálózat alapú koncepciók a nyelv és a múzeumok tükrében
– Filó Alexandra: IKT-eszközökkel támogatott nyelvtantanítás
– Róth Judit: Kutatás az oktatás szolgálatában
– Grund Ágnes: Tanári értékelő megnyilatkozások a tanárjelöltek kommunikációjában

12.15-13.30 Ebédszünet

13.30-14.45 III. szekció: Nyílt seb ejtése és kezelése
Szekcióelnök: dr. Székely Gábor
– Horváth Márk: Dionüszoszi halálvágy. Posztmodern Nietzsche-diskurzusok: Bataille, Klossowski, Land és Pettman
– Biró István: Törött tükörképek. A hadtudományi szinkretizmus
– Tenczer Ádám: Brit Birodalmiság. Nagy-Britannia impériuma hatalma csúcsán és történelmi hagyatéka
– Erdős András Patrik: A Tanácsköztársaság-kutatás gyakorlati hasznosíthatósága

14.45-15.00 Kávészünet

15.00-16.15 IV. szekció: A részvétel a fontos
Szekcióelnök: dr. Bali János
– Varga Ádám Zoltán: (MI)csoda autók. Mesterséges intelligencia
– Balogh Pál Géza – Kiss Bence Álmos: A kóspallagi „ökotájház”. Egy részvételi kutatási projekt kezdetei
– Ádám Dóra: Az emberi élet fordulóival kapcsolatos hagyományok Korláthelmecen
– Zöllner Anna Júlia: A kiállított szöveg. Szövegközpontú irodalmi kiállítás az Arany 200 buszon

16.15-16.30 Kávészünet

16.30-18.00 V. szekció: Hozzáférni, hozzáállni, hozzálátni
Szekcióelnök: dr. Kontra Edit
– Tábori Katalin: Az angol mint idegen nyelv tanítása diszlexiás diákoknak IKT eszközök segítségével
– Lovász Ádám: Az ateizmus helye Herman Melville Moby-Dick című regényében
– Balogh Ákos: Egy elfeledett történet – A porajmos szerepe a hazai holokausztoktatásban
– Varga Zsófia: Fogyatékkal élőkkel kapcsolatos attitűd vizsgálata
– Thomázy Tímea: Kutatás előkészítés: A brazíliai magyar kisebbség nyelvi sajátosságainak vizsgálata

18.00-19.30 Zárszó, fogadás

Az esetleges kérdéseiteket a magyarik@btkhok.elte.hu címen tehetitek fel. További érdekes részleteket az eseménnyel kapcsolatban a  itt találhattok, az eseményre pedig  itt jelentkezhettek.

Nincs megjeleníthető cikk