Irodalmi rendezvények a hétre – December 16-tól 22-ig

0
Irodalmi rendezvények a hétre – December 16-tól 22-ig

Műút lapszámbemutató és feLugossy László könyvbemutató – December 16. 17 óra

Helyszín: Miskolci Galéria – Miskolc

Köszöntőt mond: Veres Pál Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere
Vendégek: feLugossy László, Nagy Csilla, Porkoláb Tibor
A beszélgetéseket vezeti: Jenei László és Kishonthy Zsolt
Házigazda: Kónya Ábel (HOM — Miskolci Galéria, tagintézmény-vezető)

Kosztolányi utolsó szerelmei – December 17. 18 óra

Helyszín: Kelet Kávézó és Galéria

Bíró Balogh Tamás Ha nem volnátok ti Kosztolányi Dezső utolsó szerelmei c. kötetének bemutatója Babiczky Tibor, Jablonczay Tímea és a szerző részvételével.

A kötetről:

Kosztolányiról írtak már nem egy vaskos monográfiát, de a híres nyugatos alkotóról kialakult képünket most mégis jelentősen átrajzolhatja néhány levél.

Nemrégiben ugyanis felbukkant egy jelentős Kosztolányi-dokumentumegyüttes a költő életének utolsó szakaszából. A kéziratok a költő utolsó szerelméhez, Radákovich Máriához kapcsolódnak. A férjezett asszonyhoz írt levelek szerkesztett változatai korábban ugyan megjelentek – azonban az eredetiek és azok, melyeket Mária írt Kosztolányinak, még nem.

Hogy miért érdekes ez? Azért, mert Radákovich Máriáról, a tízéves gyermekét nevelő anyáról eddig szinte semmit nem tudtunk, pedig Kosztolányi kész lett volna feladni a házasságát miatta, és úgy érezte, ez a szerelem még halálos betegségére is gyógyulást hozhat. Máriáról annyit tudunk, hogy Kosztolányi szerelmes volt belé, és írt hozzá egy verset, költői pályája egyik legjelentősebb darabját, a megcsalt Kosztolányiné pedig egy dühös levelet, amelyben “szerencsétlen, tájékozatlan lúd”-nak nevezte riválisát. Kosztolányi mindent fel akart adni a szerelem hevében – de kiért is?

Radákovich Mária hús-vér nő volt, Kosztolányi előtt is, Kosztolányi után is. Volt saját élete, férje, akitől a költő annyira félt, hogy még a sötétítőfüggönyöket is behúzta házuk ablakain – e könyvből az is kiderül, miért. Kosztolányit is jobban megértjük, ha megismerjük azt a nőt, akit szeretett.

A kutatás egy pontján azonban kiderült, hogy Kosztolányinak a felesége és Mária mellett volt egy harmadik kapcsolata is. Ez a rejtélyes viszony húsz évig tartott, tehát közel annyi ideig, mint a költő házassága Harmos Ilonával. Bennfentes szemtanúk véleménye szerint pedig éppen ez a titkos kapcsolat segített Kosztolányinak túlélni a házasságban eltöltött éveket. Ráadásul Kosztolányi egyik legismertebb regényének ihletője is ő.

Ez a kötet róluk szól, a Kosztolányit élete végén körülvevő nőkről. Ha nem lettek volna ők, Kosztolányi sem vált volna azzá a kiemelkedő irodalmi nagysággá, akit ma ismerünk.

PIM az A38 Hajón – Árnyjátékok: Petőfi és Arany levelezése – December 17. 20 óra

Helyszín: A38 Hajó 

“Kedves jó Sándorom!” „Lelkem Aranyom!”„Tiszteleting end csókoling …”

Arany és Petőfi barátságához nincsen fogható. Az első nagy, feltétel nélküli költő-barátság a magyar irodalomban. De vajon ismerjük-e ennek a barátságnak az igazi arcát? December 17-én este játékos, évődő hangú, humoros leveleik szembesítenek bennünket e két költőzseni emberi arcával.

Közreműködnek Berettyán Nándor és Herczegh Péter színművészek, valamint a PIM az A38 Hajón sorozat rezidens zenekara, az ATMO.

A zenekar tagjai:
Usztics Péter – gitár
Antal Gábor – billentyű
Gyarmati Gábor – basszusgitár
Fekecs Ákos – dobok

Fodor Péter és L. Varga Péter közös könyvbemutatója – December 18. 18 óra

Helyszín: Kis Présház

“Hogyan vált a kedvtelésből végzett, szűk körű testedzés a társadalmi kommunikáció egyik legfontosabb témájává, s ezzel együtt a globális szórakoztatóipar busásan jövedelmező ágazatává? Hogyan formálták a testmozgás szabályait és képét az egymással versengő technomédiumok, hogyan lett a nyomtatott sajtó, a rádió, a televízió és a film által közvetített médiasport a személyes, a kisközösségi, a nemzeti és a nemzeteken túli identitásformálás egyik megkerülhetetlen közegévé? A sportszempontú kultúrakutatás szakembere ezekből a kérdésekből kiindulva a sport, a média, a politika és a művészet kereszteződéseit vizsgálja, az élményt nyújtó, szabályozott testmozgás olyan emlékezetes eseményeit, melyek korokon átívelő, különböző közegekben – versben, regényben, rövidprózában, filmen – megvalósuló reprezentációik révén emlékezethelyekké válnak” – olvasható Fodor Péter új könyvének, az Újrajátszás. Adalékok a sport mozgóképi és irodalmi emlékezetéhez című könyvének ajánlásában (Szirák Pétertől).

A tér poétikájának, a terekről szóló szakirodalomnak, valamint az utazási irodalomnak beláthatatlan a bibliográfiája. Jelen kötet nem kíván hozzájuk szorosan kapcsolódni, nem a tér szerepéről értekezik irodalmi és mozgóképi alkotások kapcsán, és nem is bocsátkozik fejtegetésekbe az utazás narratív, pszichológiai vagy lételméleti vonatkozásait illetően. Mégis arról próbál néhány gondolatot megosztani, hogy a rendkívül különböző, fiktív és valós terek miként teremtik meg a lehetőségét nem csupán az ember önértelmezésének, hanem annak is, hogy körbetekintve lássuk mindazt a másságot, ami körbevesz bennünket, legyenek mégoly távolinak és idegennek tetszők. A más terekről elgondoltaknak e helyütt mindig az olvasással kell összekapcsolódniuk, akár tényleges olvasmányélményről van szó, akár filmről, esetleg eltérő műfajok és médiumok sokaságáról. A fiktív terek tehát nem kizárólag elképzelt irodalmi világokat jelentenek, hanem a műfajok reflexióját, egyfajta metakritikai létezéspontot, amely a szövegvilágok közti átjárhatóság kihívásaira irányítják a figyelmet. L. Varga Péter tanulmányokat, esszéket, kritikákat és útinaplókat tartalmazó kötetében a magas- és a népszerű kultúra egymás mellé helyezése révén a más-más valós és textuális terek oly módon tartják meg (nem feltétlenül esztétikai értelemben vett) különbségüket, hogy közben óhatatlanul is egymásba nyílnak, provokálják egymást, érintkezésbe lépnek – ez pedig L. Varga Péter új könyvének, a Más tartományok. Változatok fiktív és valós terekre hátlapján olvasható.

A két kultúrakutató, irodalmár 2012-ben közösen írt monográfiát publikált Bret Easton Ellis amerikai író munkáiról Az eltűnés könyvei címmel. Most ismét együtt szerepelnek legújabb munkáikkal a Kis Présházban. L. Varga Pétert Fodor Péter faggatja, Fodor Pétert pedig Molnár Gábor Tamás irodalomtudós, az ELTE oktatója.

Műút-est a Három Hollóban – December 18. 18:30

Helyszín: Három Holló

A decemberi lapszám budapesti bemutatója.

Szépirodalmi felolvasás – Kritika-kerekasztal – Képzőművészeti vetítés

A szépirodalmi felolvasás résztvevői:

Gubis Éva
Molnár Illés
Németh Gábor Dávid

Moderál: Mezei Gábor

A kritika-kerekasztal résztvevői:

Kustos Júlia (Molnár T. Eszter: Teréz vagy a test emlékezete, Prae Kiadó)
Pintér Dóra (Nemes Z. Márió: Barokk femina, Jelenkor Kiadó)
Smid Róbert (Ricardo Piglia: Az eltűnt város, FISz-Kalligram)
Visy Beatrix (Lesi Zoltán: Magasugrás, Prae Kiadó)

Moderál: Vásári Melinda

Bemutatkozik a Kóspallagi Írótanya [Óvóhely] – December 19. 19 óra

Helyszín: Óvóhely

Augusztus 22–25. között 18 fiatal dolgozott együtt vers- és prózaműhelyeken, vett részt előadásokon és workshopokon immár második alkalommal a Kóspallagi Írótanyán. A táborozók felolvasással egybekötött bemutatkozása az Óvóhelyen lesz december 19-én 19 órai kezdettel. Az eseményre megjelenik a kóspallagi táborozók írásaiból összeállított antológia. Előszava hamarosan olvasható lesz az eseményben.

Fellépnek: Bozó Benedek, Erdős Kristóf, Fancsali Kinga, Gáspár Sára, Gutai Lilla, Holpár Anna, Hőgye Ádám, Keszőcze Patrik, Korsós Gergő Zoltán, Kovács Boglárka, Kovács Hanga, Kozsán Leó, Kupihár Rebeka, Leskó Abigél, Locker Dávid, Móra Menta, Tamás Boldizsár, Weeber Luca Borbála

Az est moderátora: Melhardt Gergő

Tripla Szépíró – December 19. 19 óra

Helyszín: Magvető Café

A Szépírók Társasága új sorozatát Deczki Sarolta szerkeszti. A sorozat következő, “Ennyi meg annyi” című estjének szereplői Nemes Z. Márió költő, kritikus, esztéta, Bánki Ákos képzőművész, a moderátor pedig Seregi Tamás esztéta.

FISZ líraműhely – Mezei Gábor és Szabó Marcell vezetésével – December 19. 19 óra

Helyszín: Itt és Most Közösségi Tér

Az esemény leírásából:

Folytatódik a FISZ Fiatal Írók Szövetsége líraműhelye Mezei Gábor és Szabó Marcell vezetésével. Mindenkit szeretettel várunk 2019. december 19-én 19 órakor az Itt és Most Közösségi Térben! Örülünk az előreküldött verseknek, itt: gmezeig@gmail.com; sabmarc@gmail.com, és hozzatok nyomtatott példányokat!

Jókai Anna emlékest – December 19. 20 óra

Helyszín: Duna Palota

Az est folyamán a fellépők párbeszéd formájában idézik meg Jókai Anna életművét. A láncszerűen összekapcsolódó részletek alapját az Átvilágítás című önéletrajzi regény képezi. A rövid szemelvényeken keresztül, elsősorban a művésznő életrajzát helyezzük középpontba. Kidomborodik az alkotó ember vívódása a hétköznapokban, illetve a magánélet megjelenése az írói munkafolyamatban. Az életút felidézése során kirajzolódik egy meggyötört lélek és test spirituális fejlődés története, és a kulcs, a megoldás, a boldogság felé vezető úton. Igyekszünk megmutatni, hogy mi Jókai Anna sajátos megközelítése és válasza a boldogságról és megtisztulásról, az életrajzi szemelvényeket összekapcsoló – a Virágvasárnap alkonyán, a Ne féljetek, a Godot megjött, a Breviárium és a Hit kapuja című könyvek alapján – versek, prózarészletek, regény részletek, summázatok segítségével.

Vers-estek a Müpában: Fodor Ákos – December 20. 20 óra

Helyszín: Müpa

Az, hogy valaki a legnépszerűbb, mindig gyanakvásra ad okot. Ki dönti el, minek alapján, és mit áldozott fel az illető népszerűsége érdekében? Fodor Ákos (1945-2015) esetében minden bizonnyal nem az a legérdekesebb, hogy miközben húszegynéhány könyve többnyire csekély visszhangot keltett, páratlanul népszerű a Facebookot használók körében – ezrével lelhetők föl a tőle származó idézetek –; az teszi hallatlanul izgalmassá ezt, hogy ő maga soha, semmilyen formában nem volt jelen ezen a közösségi fórumon.

Nem érdekelte, nem tartotta magát alkalmasnak arra, hogy használja. Hogy mi a titka az életében elkezdődött, és máig töretlen népszerűségének, a meg-megújuló idézés-hullámoknak? Talán az, hogy többnyire rövid terjedelmű (legtöbbször haiku formájú) verseiben rengeteg bölcsesség, szeretet, humor, irónia, filozófia és élettapasztalat összegződik, s ez a könnyű befogadhatóság illúziójával ajándékozza meg az olvasót. De ha elidőz az egyszerűnek látszó „rövid szövegek” fölött, ha átengedi magát az át- és beleélésnek, a gondolati-érzelmi azonosulásnak, rá kell jönnie, mennyire fontos és összetett jelentések rétegződnek bennük egymásra. Személytelennek tűnő pár szóban nagyon is sok személyesség; az egyszerűnek látszó felületek alatt hihetetlen mélységek képesek megnyílni. Mivel Fodor Ákos kivonta magát az irodalmi életből, sem azt a bizalmat, sem azt az elismerést nem kapta meg, amely megillette volna. Nem elismerésért írt, hanem mert írnia kellett. Becsületből, tisztességből, elhivatottságból. Aki napokig gondolkodik tizenhét szótagon – ami csak a legjelentősebbek merészsége –, az valamit nagyon komolyan vesz. Magát a költészetet.

Az előadás együttműködő partnere a Nemzeti Színház.

Petri György-díj – Díjátadó és könyvbemutató 2019 – December 22. 18 óra

Helyszín: Fuga – Budapesti Építészeti Központ

Díjátadó és gálaműsor

A Petri György-díj kitüntetettje kettős jutalomban részesül: megkapja egyrészt Jovánovics György szobrászművész Petri-bagatell című munkáját, másrészt a Magvető Kiadó megjelenteti a szerző első kötetét.

Az idei díjátadó ünnepség keretében a díjnyertes és a fináléba jutott jelöltek felolvasása mellett a tavalyi díjazott, Harag Anita Évszakhoz képest hűvösebb című kötetének bemutatójára is sor kerül.

2010-ben, Petri György halálának tizedik évfordulóján hozta létre az N&n galéria a Petri György-díjat, amelyet évente a költő születésnapján adnak át. A díjra olyan – elsősorban fiatal – költő, író, drámaíró vagy esszéíró esélyes, akinek még nem jelent meg önálló kötete. A díjazás alapvető szempontja minden esetben a művek eredetisége, szellemisége, formavilága.

A kuratóriumnak minden évben tagja az előző évi díjazott is. A Petri György-díj kuratóriumának tagjai 2019-ben: Forgách András, Harag Anita, Kornis Mihály, Márton László, Tóth Krisztina és Várady Szabolcs. Jelölőbizottság is segíti a kuratórium munkáját, tagjai: Áfra János, Csuhai István, Pályi Márk.

Gálaműsor:

Schubert: Winterreise – részletek – előadja: Rajk Judit (ének), Zétényi Tamás (cselló), Dargay Marcell (zongora)

Nincs megjeleníthető cikk