Az irodalom fenegyerekei – Botrányos életű írók, költők – 1. rész

0
Az irodalom fenegyerekei – Botrányos életű írók, költők – 1. rész

A költőket, írókat gyakran a kicsapongó életmóddal párosítják: ennek nem más lehet az oka, mint hogy számtalan példát találhatunk, ami ezt igazolja.

Ady Endre

Ha valaki balhés költőkre gondol, mindjárt Ady Endre jut az eszébe. Már Lédával való kapcsolata sem volt szokványos, hiszen Brüll Adél amellett, hogy idősebb volt Adynál, egész idő alatt férjnél volt. Ráadásul Diósy Ödön tudott a viszonyukról, sőt, gyakran hármasban jártak szórakozni, ugyanabban a házban éltek, és még fizette is a költő párizsi költségeit. Felesége, Boncza Berta, aki Csinszkaként vált ismerté, tizenhét évvel volt fiatalabb Adynál, amit szintén botrányosnak ítélt a kor. Nőügyei mellett az alkoholproblémával küzdött. Napi négy liter bort könnyűszerrel megivott, illetve a cigaretta is fontos szereplője volt életének, ennek bizonyítéka lentebb látható a „vétkes, könnyelmű hitel-füzet” oldalain. Negyvenegy éves korában bekövetkezett halála is a kicsapongó életmód eredménye, hiszen közvetve szifilisz végzett vele, amit még Nagyváradon kapott el.


Ady Endre – Víg úrfiak bora

Víg úrfiak borából,
Bevallom, ittam én is.
Torkom azért reszelős,
Szívem azért fekete.

Víg úrfiak borától
Tán meg is részegedtem.
Utálni azért merek,
Gyűlölni azért tudok.

Víg úrfiak borában
Sok a mérges bölcsesség,
Sok a gonosz becsület,
Sok az ártalmas malaszt.

Víg úrfiak borának
Hirét örömmel költöm:
Csúf, mámoros éjszakák,
Nekem hajnalt hoztatok.

Víg úrfiak borához
Akarom elvezetni,
Akit a cél elkerül
S akit a sors bekerít.

Víg úrfiak borából
Kiszáll fennen a bosszú,
Az igazság, a csömör
S a fényes, nagyszerű harc.


Móricz Zsigmond

Aki olvasta a Rokonokat, már ismerheti Móricz nőkkel való viszonyát. Ugyan szerette feleségét, Holics Eugéniát, aki a történelembe Janka néven vonult be, de a húsz év alatt képtelen volt hű maradni hozzá. Simonyi Mária színésznőbe szeretett bele, akit Janka halála után feleségül vett. Második házassága még kevésbé sikerült, tizenegy év után váltak el, de az író már az esküvőt követő hónapokban kiábrándult a színésznőből. Az utolsó nagy szerelme a harminchét évvel fiatalabb Littkey Erzsébethez fűződik, akit Csibének nevezett el. Az Árvácska ihletőjétől gyermeke is született.


,,Hogy mi a szerelem, azt nem tudom: de azt nem is nekem kell tudnom, hanem a fajnak, a létezésnek.”


Francois Villon

Villon elsősorban Faludy György átköltései miatt hagyhat nyomot a magyar olvasókban, ám a francia költő nem csak a szókimondó alkotások miatt érdekes személyiség. Csatlakozott a Kagylósok nevű bandához, és többször bebörtönözték, előbb „csak” betörés és lopás miatt, majd bujdosni kényszerült egy részeg pap leszúrása miatt; Párizsba való visszatérése után kifosztotta a teológiai fakultás pénzes ládáját, ezért újból menekülnie kellett. 1461-ben börtönbe került, de amnesztiával kiengedték, majd egy újabb botrány miatt halálra ítélték, ami tízévi száműzetésre módosult. 1463-ban elhagyta Párizst, innentől fogva nem ismert, hogy mi történt vele.

Percy Bysshe Shelley

Az angol romantika egyik legkiemelkedőbb költője sokakhoz hasonlóan nem tudott hű maradni feleségéhez. 1811-ben vette el Harriet Westbrookot, három évvel később pedig elhagyva terhes feleségét és kislányát, Svájcba szökött Mary Wollstonecraft Godwinnel, aki nem mellesleg Frankenstein megalkotója. Harriet öngyilkosságát követően nem kapta meg gyermekei felügyeleti jogát, ezért elrabolta őket.


Percy Bysshe Shelley – A szerelem filozófiája

Forrás folyóba ömlik, 
folyó az óceánba; 
az egeknek folyton özönlik 
vegyülő suhogása; 
magány sehol; isteni jel 
s rend, hogy minden tünemény 
keveredjék valamivel – 
Mért ne veled én? 

A hegy csókolva tör égbe, 
habot hab ölel, szorít, átfog; 
egymást ringatva, becézve 
hajlonganak a virágok; 
a földet a nap sugara, 
a hold a tengereket: 
minden csókol… – S te soha 
engemet?

(Szabó Lőrinc fordítása)

 


Paul Verlaine

Verlaine 1871-ben ismerkedett meg az akkor tizenhét éves Arthur Rimbaud-val és szerelmes lett belé. Feleségét és fiát hátrahagyva utazgatott Angliában és Belgiumban a fiatal költővel, míg kapcsolatuk meg nem romlott. 1873 tavaszán Brüsszelben Rimbaud véget akart vetni a veszekedésekben egyre “gazdagabb” kapcsolatnak, ezért a részeg Verlaine rálőtt, megsebesítve a kézfejét. A homoszexuális kapcsolat és a súlyos testi sértés miatt kétévi börtönre ítélték. Fogsága idején vallásos témájú verseket kezdett írni, és szabadulása után újból felkereste Rimbaud-t, hogy rávegye, ő is kövesse példáját. Ismét vita kerekedett köztük, ami verekedéssé fajult, ezzel végleg lezárva kapcsolatukat. Az alkohol rabjaként, nyomorban, betegen halt meg.

Balassi Bálint

Vérfertőzés, várfoglalás és más botrányok. Az első jelentős magyar nyelven író költő 1584-ben feleségül vette unokatestvérét, Dobó Krisztinát, hozományként pedig elfoglalta az ekkor királyi tulajdonban lévő sárospataki várat (egyik eset nem példa nélküli a korban, az unokatestvér-házasságot általában nem kriminalizálják). Két nagy múzsája, Losonczy Anna (Júlia- és Anna-versek) és Szárkándy Anna (vélhetően Célia) férjes asszonyok voltak, mikor Balassi ostromolta őket. Többször megvádolták zaklatással, molesztálással, fosztogatással is.

Faludy György

Bár a Villon-művek átírója nem volt alkoholista, nem ölt és nem csalt meg senkit, voltak megbotránkoztató tettei. Ma már ugyan nem jelentene gondot nyíltan vállalt biszexualitása, de a korkülönbségek még a mai szemmel is jelentősek. Első feleségének halála után három évvel ismerkedett meg a nála huszonnyolc évvel fiatalabb Eric Johnsonnal, akivel harminchat évig éltek együtt. 2002-ben vette feleségül Kovács Fannyt, a korkülönbség hatvanöt év volt.


Lárbi

Heréje szép piros. Nem is szégyenli
mutogatni. A fiúk végignyalják,
ha hozzájutnak. A Paradicsomból,
a Bűn fájáról lopták ezt az almát.

Ádálláh

Matrózinas korában hosszú kígyót
tetováltak reá, mely körbefogja
hátulját. Nyelve hegyével Ábdálláh
szép segglyukába nyal bele a kobra.

Ábdálláh

Ábdálláh olyan, mint a hajnalcsillag.
Ahányszor reá nézek, lihegek.
Mikor megölelt, jobb mellbimbójával
mindörökre átszúrta szivemet.


Ezüst György: Faludy György portréja, olajfestmény, 1992

Nincs megjeleníthető cikk