Kresznerics Ferenc emlékülés Szombathelyen

0
Kresznerics Ferenc emlékülés Szombathelyen

A 2016-os magyar nyelv hete rendezvényének keretében a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának, Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete emlékülést tartott 2016. április 4-én, Tóth (Lőcsei) Péter és Vörös Ottó tanár urak előadásával fűszerezve. A téma Kresznerics Ferenc a 250 éve született tudós tanár és tudós pap, szótáríró volt.

A 2016-os magyar nyelv hete rendezvényének keretében a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjának, Esztétikai, Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete emlékülést tartott 2016. április 4-én, Tóth (Lőcsei) Péter és Vörös Ottó tanár urak előadásával fűszerezve. A téma Kresznerics Ferenc a 250 éve született tudós tanár és tudós pap, szótáríró volt.

 Kresznerics Ferenc egy kiemelkedő jelentőségű és nagyon elfeledett alakja a magyar tudomány, a szombathelyi tudományosság történetének, és az ébredező magyar reformkornak. Egy olyan személyiség, aki elképesztő életművel rendelkezik, és akinek eme hagyatékát elképesztő módon nagyrészt elfeledtük. Olyan pap, aki igazán olvasó ember volt, s aki minden elolvasott műről gondolatokat alkotott és ezeket le is jegyezte, ebből pedig egy 4500–5000 oldalas feljegyzést hagyományozott ránk. Olyan tanár, aki egyben volt numizmatikus és földabroszgyűjtő, papi hivatás mellett matematikus és históriai népdalgyűjtő.

12965963_974066472647501_953965413_n

 Kresznerics Szombathely városának azon időszakában tanított a Líceumban, amikor ez a város valóban elkezdett kulturális és tudományos jelentőségűvé válni, és abban a periódusban, amikor a fiatal Széchenyi István, a legnagyobb magyar, éppen a Szily alapította Líceumot látogatta. Ki ne tudná, hogy bármilyen évszámmal is, de a reformkor ehhez a fiatal magyar nemeshez és gondolkodóhoz köthető, ahhoz a reformerhez, akinek a líceumi végbizonyítványát Kresznerics Ferenc írta alá.

Az üdítő kivételt jelentő emlékezők – a szombathelyi rendezvény előadói és tanárai – hangsúlyozzák, Kresznerics jelentősége, elfeledett életműve és hatalmas gyűjtőmunkán alapuló szótára mellett abban rejlik, hogy korán felismerte, a reformokhoz, a nemzetté váláshoz a nyelv elengedhetetlenül szükséges. Ebből kiindulva nekünk, tudományos és kulturális tevékenysége mellett, akár országos kultúrtörténeti, eszmetörténeti fontosságot is illenék tulajdonítani Szombathely jelentős akadémikusának.

Kresznerics megjósolta Széchényi Ferencnek fia előmenetelét, majd kitanította az ifjú Széchenyit, mindeközben a magyar nyelvet, korát megelőző jelentőséggel ruházta fel. Tekintsük Szombathelyről Kresznerics Ferenc tudós tanárt a reformkor egyik korai személyiségének?

A kiemelt kép a www.vasiertektar.hu oldalról származik.

Nincs megjeleníthető cikk