2019 a könyvpiacon – Az év legsikeresebb kötetei

0
2019 a könyvpiacon – Az év legsikeresebb kötetei

Év végéhez közeledve az ember számba vesz, értékel, listákat készít. Nincs ez másként a könyvek terén sem. A hazai és külföldi kortárs irodalom palettája az előző évhez hasonlóan az ideiben is mind műfaji, mind tematikai szempontból meglehetősen színes kínálatot tár az olvasóközönség elé. Válogatásunkban tartózkodunk bármiféle sorrendiség felállításától a tíz legsikeresebbnek ítélt kötet esetében, a művek véletlenszerűen követik egymást. Listánkon valamivel nagyobb számban szerepelnek hazai alkotások, de külföldi bestsellerek is tarkítják a gyűjteményt.

Závada Pál: Hajó a ködben

Závada Pál új könyvének megírásakor nem kevesebbre vállalkozott, minthogy feltárja a történelem egy többé-kevésbé ismert darabkája, a Weiss-örökösök megmeneküléstörténetének hátterét. A mű azonban korántsem tényleíró történelmi regény. A Hajó a ködben Weiss Manfréd leszármazottjainak bemutatásán túlmutatva, közvetlen közelről, négy-öt fontos szereplő nézőpontjából világítja meg távozás és maradás, élet és halál kérdéskörét, valamint a bennük dúló üzleti élettel és szívügyekkel kapcsolatos dilemmákat. Ebben rejlik Závada művének zsenialitása: a távolinak tűnő történelmi alakok hús‑vér emberekké válnak az olvasó szemei előtt.

Részlet:

„Mert fontosabb az öntevékenység, az autonóm közösségi részvétel a testi-lelki, fizikai vagy szellemi élményt nyújtó megmozdulásban, köznapi vagy művészi alkotásban, elmélyülésből vagy éppen aktív mozgásból fakadó örömben.”

Háy János: Kik vagytok ti? – Kötelező magyar irodalom

A Kik vagytok ti? című kötet egyfajta különös építményhez hasonlatos, hiszen irodalomtörténeti alapkövén túl magába építi a tankönyvekből jól ismert, kissé poros, egyre inkább érdektelennek tekintett egykori alkotók életútját, életműelemzését, valamint egyfajta korrajzot is, melyek mindegyike Háy János sajátos szemüvegén keresztül tárul az olvasó elé. Ennek függvényében pedig elmaradhatatlan a tőle megszokott egyéni, humoros tálalás. Az író vállalása, bár meglehetősen nagy vihart kavart az irodalmi szakma háza táján, nem kívánja felülírni a tankönyveket, csupán új megvilágításba helyezni irodalmi nagyjaink munkásságát Bornemissza Pétertől egészen Víg Mihályig, hogy minél közelibb, élő, lüktető alakokká váljanak számunkra.

Részlet:

„Író vagyok, nem akartam más írókat szobornak látni, nem akartam szobrok közt élni. Ki akartam szabadítani őket ebből a fogságból, mert a vaspáncél csak a középkori lovagoknak áll jól, az íróknak nem. Azt akartam, hogy legyenek újra érinthetők, közvetlenek és megszólíthatók.”

Tóth Krisztina: Fehér farkas

Tóth Krisztina legújabb novelláskötetében olyan szűkös, zárt terekbe kalauzol minket, melyek egytől egyig sötét titkok, nyomasztó élethelyzetek otthonaivá válnak a lapokon. A rövid történetek szereplői mind olyan hétköznapi alakok, akikkel bármely olvasó összefuthat egy liftben, lépcsőházak folyosóin, vagy egyszerűen az utcán egy lerobbant autó mellett. Mindennapi figurák leplezni vágyott bűnökkel, elhallgatott testi és lelki sérülésekkel, húsba maró veszteségekkel, kiknek életébe való bepillantás egyfajta különös tükörhöz hasonlatos, mely visszaveri a fényt, és egy idő után a szemlélő irányába, az ő élethelyzeteit megvilágítva kezdi sugarait szórni.

Részlet:

„Valahol a távolban csapódik az ajtó. Hol lakik egyáltalán ez a pasas? Állok mozdulatlanul, fülelek felfelé. Nagy robajjal leszakad odakint a zápor, zuhogni kezd az eső. A morajlás lassan zúgássá, aztán hullámzó csatornazümmögéssé erősödik, mintha valaki csukott szájjal sírna egy ajtó mögött.”

Grecsó Krisztián: Vera

Grecsó Krisztián ezúttal egy tízéves kislány történetén keresztül mesél nyomasztó élethelyzetekben megülő szorongásról, évtizedek óta palástolt családi titkokról, elfogadásról és a feltétel nélküli szeretet egy olyan formájáról, amely minden akadály ellenére utat tör magának. Az általános iskolás Verának hirtelen feje tetejére fordult világa kellős közepén, igen fiatalon rá kell jönnie arra, hogy bizony vannak olyan helyzetek, amikor az embernek felnőttként kell viselkednie. Az író ennek a bátor gyermeknek az élettörténetét veszi tenyerei közé, és gondozza azt olyan együttérzéssel, ahogy a sorok láttán olvasóként mi is tennénk.

Részlet:

„Mert ő biztos benne, hogy ez a lázongó, fájdalmas, izzó rész, ami a gyomrában jött létre valahol, ami egyszerre gyönyörű és rettenetes: ez felnőtt dolog.”

Spiró Görgy: Egyéni javaslat

Spiró György egyik író-olvasó találkozóján felszólaló idős hölgyek kérésének eleget téve írta meg az idei év egyik legszórakoztatóbb könyvét. A humorral bőkezűen fűszerezett kötet olyan elbeszéléseket tartalmaz, melyek élőbeszédhez hasonlatos stílusban járnak körbe bizonyos jelenségeket. Az író nevetésre sarkalló, közben kegyetlenül őszinte görbe tükröt tart társadalmunk, közéletünk, s ezáltal, bizonyos szinten a kedves olvasó elé is, melybe nem igazán tudunk könnyáztatta szemek nélkül belenézni – származzanak akár velőtrázó kacagásból, akár szégyenérzetből. Bizony a humorral teleszórt felszín alatt ott rejtőzik a szomorú valóság.

Részlet:

„A kisegítő személyzet szerint a kutatók jó, sőt esetenként baráti viszonyban vannak egymással, ami a munka eredményességének rovására megy, és az emberi alaptermészetnek sem felel meg. Ezt az anomáliát belső versenyeztetéssel meg kell szüntetni.”

Péterfy-Novák Éva: Apád előtt ne vetkőzz

Péterfy-Novák Éva 2014-ben robbant be a köztudatba Egyasszony című önéletrajzi regényével, mely saját traumái feldolgozásából születő blogjának egyfajta kiszélesített, összegző változata, s melyből azóta nagy sikerű monodráma is készült. Az írónő munkáinak varázsa és ereje abban rejlik, hogy érzékletes aprólékossággal, mégis könnyed, helyenként humoros stílusban, ítélkezés mentesen tud beszélni mások számára egyértelműen tabu témákról. Ezúttal egy kislány és nagyapja párhuzamos történetein keresztül közelíti meg a bántalmazás, az érzelmi kisajátítás és a generációkon átívelő negatív minták kérdéskörét.

Részlet:

“Azt kéri, ne mondjam el senkinek, hogy miről beszéltünk. Ez a mi titkunk. Amolyan női titok. És a nőknek össze kell tartaniuk, nem szabad elárulniuk egymást. Mert az olyan lenne, mintha a legjobb barátodat árulnád el, mondja anyu.”

J. R. R. Tolkien: Gondolin bukása

J. R. R. Tolkien a Gyűrűk Ura-trilógia megalkotásával olyan világot teremtett, mely két generáció szülötteit is birodalma rajongóivá tette. A nagy sikerű író még pályájának kezdetén vetette papírra Gondolin tündeváros bukásának történetét, mely fia, a 93 éves Christopher Tolkien szerkesztői munkájának köszönhetően formálódott jelenlegi alakjára, és jelent meg végül. Azért kerülhetett listánk darabjai közé, mert magyar fordításban idén került a polcokra – a hazai olvasóközönség nagy örömére. A Tolkien-írások „Szent Gráljaként” emlegetett történet a Sötét Úr által ostromlott Gondolin rejtett városának bukását meséli el, mely esemény az ikonikus Gyűrűk Ura és A hobbit előtti időket idézi.

Részlet:

„Mert a könyörtelen szív nem számol az irgalom hatalmával, amelyből zord harag támadhat, és oly villámcsapás, amelytől hegyek omlanak.”

Margaret Atwood: Testamentumok

A Szolgálólány meséjének folytatása az idei év legjobban várt könyve volt. Bár az HBO GO Margaret Atwood története alapján készült sorozata az eredeti anyagon jóval túlmutatva, lebilincselően izgalmas vizekre sodorta a rajongókat, arra mégis hosszú ideig kellett várniuk, míg megtudhatták, mi történik Fredével Atwood világában miután rácsukódik a teherautó ajtaja. Az írónő a folytatásban ezen a ponton veszi fel az események fonalát, de miközben hármas narráció formájában továbbgörgeti és formálja a női elnyomás és kizsákmányolás dühítően ördögi univerzumát, flashback technikával megvilágítja az olvasó előtt azokat az időket is, mikor Gileád alapítói belefogtak a nagy terv megálmodásába.

Részlet:

„A végletekig túlfeszített mindenki – vibrálunk, reszketünk, folytonos készenlétben vagyunk. Rémuralom, így mondták régen, de a rémület nem igazán uralkodik. Hanem bénultságot okoz. Innen a természetellenes csend.”

Karl Ove Knausgård: Élet Harcom 4. 

Az ünnepelt norvég író Harcom című hatkötetes önéletrajzi regénysorozatának negyedik darabja abból az okból ékesíti listánkat, hogy az idei évtől Patat Bence fordításának köszönhetően a hazai olvasó magyarul is élvezheti a könyvek által nyújtott élményt. A művész korábbi kötetei a Halál, a Szerelem és a Játék címet viselik, melyek Karl édesapja halálának feldolgozását, szerelmi életének térképét, valamint a gyermeki lét megpróbáltatásait járják körül. Az Élet az író pályájának kezdeti szakaszához kalauzolja az olvasót, amikor is bekapcsolódhat a tizennyolc éves Karl szárnypróbálgatásainak buktatóiba. Ez a kötet a kamaszkor vágyakkal túlfűtött kontrollálhatatlanságának világába sodor.

Részlet:

„Az utolsó kép, ami rögzült bennem, mielőtt előző éjszaka felosontam volna a szobámba, Apa eltorzult arca volt, meg hogy Unni a vállára teszi a kezét. Akkor láttam először részegen, és akkor láttam először sírni.”

Sally Rooney: Normális emberek

Sally Rooney alkotása – amit a Times úgy emleget: „Az év regénye.” – az ír kortárs irodalom határain átívelve egyetemes sikert mondhat magáénak. Története középpontjában két fiatal egyetemista, Marienne és Connell végtelenül bonyolult, se veled, se nélküled szerelmén keresztül láttat olyan univerzális generációs jelenségeket, melyekre rápillantva korunk szülöttei mintha csak tükörbe néznének. Az írónő igazán remek pszichológiai érzékkel, mégis visszafogottan nyúl ehhez a fordulatokkal teli, ugyanakkor bölcs fejlődésregényhez, melynek folytonos döntéshelyzetei, átfogó dilemmái konkrétan ott lebegnek a fejünk felett.

Részlet:

„Erőt ad neki, hogy képes szavakba önteni egy élményt, mintha üvegbe zárná, hogy az aztán többé sose tudjon teljesen megszabadulni tőle.”


Források:

Képi források:

Nincs megjeleníthető cikk