Új versciklus került elő a Tandori Dezső hagyatékából. A 70-es években a magyar lírát egymagában megújító író, költő és műfordító hagyatékában fedezték fel a „Korántsem farsangi tőrmellékek” című, eddig sosem látott, hat versből álló ciklust, amelynek különlegessége, hogy azt a költő részben egy ma is élő kortársához, Mesterházy Balázshoz írta.

f21

Sosem látott versek

Az egyébként is termékeny író 2019-ben bekövetkezett halála óta folyamatosan zajlik hatalmas hagyatékának feldolgozása. Tandori életművében egy 2004-es írásában megfogadta: élő költőről többé nem ír kritikát. Mesterházy Balázs azonban olyan nagy hatást gyakorolt rá a 2006-ban megjelent, Szélen balzsam című kötetével, hogy Tandori verses levélben köszönte meg pályatársának munkáját és bátorságát a könyv neki történő megküldése és a merész szövegek kapcsán. A ciklus jellemző érzelmi töltete a magány, melyre a ciklus minden versében kitér, köztük kettőhöz illusztrációt is készített.

Tandori Dezsú-Mesterházy Balázs
Mesterházy Balázs. Forrás: Kortárs Online

„Pilinszky is ő, mollban”

A nyelv és az érzelmek viszonya kapcsán Tandori Szép Ernőt és Pilinszky Jánost említi a versciklus első versében, fiatal kollégáját (Tóth Ákosnak, a Tandori-hagyaték kezelőjének szavaival élve) „imponáló költészettörténeti analógiák” sorában helyezve el. Mesterházy Balázst Pilinszky moll változataként – azaz szomorkásabb, drámaibb, de lágyabb hangvételű párjaként – aposztrofálja. „A költő a szavakból él, de vannak olyan helyzetek amikor nem lehet mit mondani. Ilyen az, amikor előkerül egy ilyen nagyívű hagyatékból származó verses kritika Tandori Dezsőtől” – tette hozzá az újonnan előkerült Tandori-ciklushoz Mesterházy Balázs.

A Szélen balzsam című kötet fő vonzerejét Tandori számára nemcsak a kötet egyik ciklusát adó Eminem-átiratok jelenthették (kevesen tudják, hogy Tandori nagy Eminem-rajongó volt), de a kötet formailag szokatlan verseiben a vállalt és poétikailag indokolt, kimunkált érzelmesség olyan formái voltak megtalálhatóak, amelyek felkeltették szimpátiáját és kiváltották elismerését.

A teljes ciklus a Jelenkor folyóirat 65. évfolyamának 7-8. számában olvasható.

Kiemelt kép: Index.hu