A Budavári Önkormányzat Tér-Kép Galériájában 2021. szeptember 29-én nyílik Grela Alexandra egyéni kiállítása a II. Budapesti Illusztrációs Fesztiválhoz és a Budapesti Őszi Fesztiválhoz kapcsolódóan.

Grela Alexandra az utóbbi évek magyar illusztrációjának egyik meghatározó alakja. Ezt fémjelzi a 2019-es I. Budapesti Illusztrációs Fesztivál fődíja és a HUBBY – Magyar Gyerekkönyv Fórum által 2021-ben neki ítélt Év Illusztrátora díj. A Krakkói Képzőművészeti Akadémia festő szakán végzett alkotó számára az illusztráció szerepe több annál, hogy dekoráljon, vagy szó szerint „másolja” a szöveget.

Munkáit olyan autonóm műalkotásnak tartja, melynek alaptémája gyermek- vagy szépirodalmi mű, a belőle kibontakozó a kép azonban képzőművészeti értékek mentén alakul. Ez azonban véletlenül sem jelent modorosságot, vagy kierőszakolt individualizmust – alázattal viszonyul az adott szöveg jellegéhez és az általa megcélzott korcsoporthoz. Illusztrációiban olyan képi világot alakított ki, ami rendkívül változatos, ugyanakkor markánsan hordozza sajátos látásmódját.

A kiállítás több mint félszáz alkotást – eredeti illusztrációkat és művészi nyomatokat – mutat be. A képek a legközvetlenebb rezdüléseket is visszaadó hagyományos eszközökkel – tempera, ceruza és színes ceruza, papír – készültek, többnyire a művészre jellemző egyedi „mozaik” technikával (külön megfestett, körbevágott és a kompozíció megfelelő részére visszaragasztott részletek), helyenként kollázs alkalmazásával gazdagítva az amúgy is sokrétegű műveket.

A válogatásban kiemelt helyet kaptak a Pinczési Judit Kóc Gerzson című mesés, verses játékához készült illusztrációk (kiadó: Déri Múzeum), melyeknek markáns szereplői egy kalandos és varázslatos – időnként szürreális – világba vezetnek minket. Az előadás díszletei figyelmen kívül hagyják a valós arányokat és anyagokat, miközben tökéletes térbeli komfortot nyújtanak a bennük sertepertélő, emberi és állati szereplőket vegyesen felvonultató, társaságnak. A képeket szemlélve önkéntelenül is eszünkbe jut Picasso híres mondása: „A művészet hazugság, amely leleplezi a valóságot”.

Grela Alexandra illusztrációja Wislawa Szymborska A gomolygásban című verséhez

Hazai kiállításon először lesz látható Grela Alexandra talán legérzékenyebben és legintimebben illusztrált munkája, a Dorka és Dorka. A történet főszereplője két kislány, akik pontosan ellentétesen látják a felnőttek világát és benne saját magukat, ugyanakkor elválaszthatatlanok egymástól. A történet helyszíne Szilézia, ami utalás a művésznő születési helyére.

Grela Alexandra munkáit a költőiség mellett a mindennapi élet tárgyainak, az épített és a természetes környezet elemeinek, valamint az élőlényeknek (egyenlő fontosságot tulajdonítva az állatoknak és az embereknek) elmélyült megfigyelésén alapuló részletgazdagság és a kiválasztott – az adott szöveg és jelenet szempontjából fontos, abban konkrétan említett vagy arra asszociáló – elemek bravúrosan karakteres visszaadása jellemzi. Az idén ősszel Varsóban megjelenő Fonaltól a gombolyagig (szerző: Anna Paszkiewicz, kiadó: Alegoria) vagy az idén tavasszal Budapesten kiadott Félbevágott március (szerző: Kollár Árpád, kiadó: Csimota) jeleneteit nézve bárki, aki ismeri az adott városokat, azok hangulatát egyértelműen reprezentáló tereket (utcákat, házakat) és tárgyakat talál majd, amik felerősítik a személyes kötődést, teret nyitva a történetbe való belépésnek.

Grela Alexandra különösen nagy dramaturgiai tehetséggel épít képi narratívát, amiben segíti a festőművészeti alapokra támaszkodó, következes és magas szintű kompozíciós igényessége. Ez különösen fontos a művész egyik kedvenc műfajában, a papírszínházban. A hazánkban a Csimota Kiadó által meghonosított könyvtípus (eredeti nevén: kamishibai) japán találmány: tizenegynéhány kötetlen lapból áll – egyik oldalukon illusztrációval, a másikon pedig szöveggel, amit a közönséggel szemben ülő előadó olvas fel, miközben a történet egymást követő képeit mutatja be. A galéria közönsége két alkalommal is láthat majd papírszínház előadást – október 9-én Csupics Nikoletta meseterapeuta, október 29-én pedig Kontha Nelli színésznő tolmácsolásában.

A kiállítás másik nagy egységét szépirodalmi illusztrációi alkotják: Petőfi Sándor, Paul Verlaine, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Márai Sándor és Wisława Szymborska műveihez. Ennek a szekciónak a törzse Ady Endre verseihez készült. Megfogalmazásuk merőben eltér minden eddigi Ady illusztrációtól – célzottan fiatalokhoz szól, olyan képi idézetekkel, amik egybeolvasztják az európai kultúra vizuális tudatalattijának egymástól távol álló szigeteit: az antik művészetet, a XX. század elejének alakjait, valamint a popkultúrára és a színes magazinokra jellemző képszerkesztést, mindezt absztrakt motívumokkal és tipográfiai idézetekkel vegyítve.

A szépirodalmi illusztrációkat bemutató sorozathoz könyvbemutató és dedikálás is kapcsolódik majd: október 22-én láthatja először a közönség a Déri Múzeum gondozásában megjelenő 55 × Ady című kötetet, a beszélgetőpartnerek dr. Lakner Lajos irodalomtörténész (a kötet szerkesztője) és Révész Emese művészettörténész lesznek.

Ady Endre: A sárban (Grela Alexandra illusztrációja)

Lehetőség lesz az illusztrátorral való kötetlen, személyes találkozásra is, a kiállításhoz kapcsolódó művészetpedagógiai foglalkozás keretében, amit György Gabriella művészetpedagógus vezet majd október 16-án.


Megnyitó: 2021. szeptember 29. szerda, 18:00

Helyszín: Tér-Kép Galéria (1016 Budapest, Krisztina krt. 83-85.)

A kiállítást megnyitja dr. Révész Emese művészettörténész

A kiállítás kurátora Kónya Ábel képzőművész, a HOM – Miskolci Galéria tagintézmény-vezetője

A tárlat ingyenesen megtekinthető 2021. október 30-ig, szerdától péntekig 14 és 18, szombatonként 10 és 18 óra között.

(A galéria az érvényes járványügyi szabályok betartásával látogatható)