Afterparty elnevezéssel kiállítás nyílik az ELTE-SEK Vizuális Művészeti Tanszék Zero Galériájában két volt hallgató, Vincze Márton és Kovács László válogatott munkáiból. Mindketten 2017-ben végeztek képi ábrázolás alapképzésen, mestertanulmányaikat a MOME-n és a Pázmányon folytatták. Tevékenységük közös metszetét az absztrakt festészettel való foglalkozás adja, ennek okán a kiállítás anyaga ilyen jellegű munkáikból fog válogatni. 

A kiállítás elnevezése (Afterparty) részben az ex-hallgatók egyetemi éveit megidéző voltára, részben pedig az alkotók nonfiguratív festészethez fűződő viszonyára utal. Tevékenységükben ugyanis az absztrakciót mindketten egy alapjaiban már lezárult művészettörténeti periódus újrajátszásaként értelmezik. Úgy is mondhatnánk, amit tesznek, az nem más, mint egy kánonokon kívüli játék, egy fő vonásait tekintve már lefutott képzőművészeti jelenség eszköztárából és sajátos toposzaiból kiindulva. Valamint ezekhez kapcsolódva újfajta, alternatív – olykor egészen szubjektív vagy poétikus – referenciák állandó kutatása. Ugyanakkor bizonyos értelemben mindkét alkotó egy-egy eltérő felfogásmódot nyomatékosít, ennek révén a kiválogatott munkák összhatásában keveredik valamiféle ünnepélyes komolyság kimértsége, az önfeledt szertelenség spontaneitásával.

László képi működésére önmagában véve is szélsőértékek közötti folyamatos ingadozás és egyensúlykeresés jellemző. Hűvös geometriája olykor egészen oldott, nem egyszer kifejezetten mediterrán asszociációkat keltő, félig absztrakt, félig figurális pasztellekbe csap át. Jellemzően a nonfiguratív festészet úgynevezett hard edge tradíciója jelenti formai kiindulópontját (fontos referenciája többek között Frank Stella munkássága), és ennek általánosságban vett jelentésnélküliségét igyekszik a visszájára fordítani, vagyis azt különféle jelentéstartományokkal telíteni. Legújabb munkáin például kifejezetten az antikvitás és a középkori művészet – elsősorban építészeti vagy belsőépítészeti – örökségéhez nyúlva igyekszik az absztrakciót egy tágabb kultúrtörténeti perspektívába ágyazni, kompozícióit legtöbb esetben egyébként is egyfajta architektúraként fogva fel.

afterparty f21
Kovács László

Márton munkái sokkal inkább az ösztönösségből fakadnak, a roncsolódás és a hiba esztétikáját vizsgálják. Emellett fontos számára az anyagszerűséggel való kísérletezés, ez elsősorban gesztusfestményein érhető tetten. Glitch sorozatában a hiba digitális aspektusával foglalkozik, cr2 file-okon keresztül, melyek megnyitása során hiba történt, ezt lescreenshotolta, így a glitch-ről (digitális hibáról) készített egyfajta „felvéte” látható a falakon. Fekete objektjei szintén a roncsolás iránti rajongását mutatják, ahogy a műanyag flakont – majdnem teljesen – megfosztja eredeti formájától és egy olvadt, kőzetszerű jelenséget hoz létre.

afterparty f21
Vincze Márton

Az Afterparty kiállítás megnyitójára március 18-án délután hat órakor kerül sor. A megnyitóbeszédet Farkas Imre, szombathelyi képzőművész, a hallgatók egykori oktatója tartja. A kiállítás május 19-ig lesz megtekinthető.

Facebook-esemény: https://fb.me/e/3JITlLgS7

Kiemelt kép: Afterparty eseményplakát