A szűk Latitudes Könyvesboltban sorakoznak a székek. Az érdeklődők alig férnek be a helyiségbe, még a szervezők sem számítottak ekkora részvételre. A találkozó végén odalépek Mohamed Mbougar Sarrhoz, zavartan motyogok neki valamit Az emberek legtitkosabb emlékezetével kapcsolatban, miközben ő azt írja a könyvbe: „Merci d’avoir rejoint Elimane dans son labyrinthe” („Köszönöm, hogy csatlakoztál Elimane-hoz a labirintusába”).

Szerző: Paták Balázs

Elimane labirintusában bolyongva az élet, az irodalom, pontosabban az írói lét megválaszolhatatlan kérdései törnek felszínre: mikortól számít szerzőnek valaki? Ki az író? Hogyan bánjunk a zsörtölődő és igazságtalan kritikusokkal? Hogyan tudja egy színesbőrű, afrikai szerző lebontani az előítéleteket?

Minden egy szenegáli íróval, egy bizonyos Marème Siga D.-vel veszi kezdetét. A csábító asszony metaforikus képe az anyapók, aki megmutatja az elbeszélőnek a fiktív író, Elimane megtalálhatatlan könyvét, Az embertelenség labirintusát. Diégane Latyr Faye beleragad a pókhálóba, mint a legyek, és azonnal beleszeret az olvasmányba:

Olvasni kezdett, és én három oldal után már teljes testemben borzongtam.
– Bizony, bizony. Jobb, mint a fű – csukta be a könyvet Siga D.”

Az embertelenség labirintusa az 1930-as és ’40-es évek sokat támadott regénye. A rasszista és idegengyűlölő kritika által „néger Rimbaud”-nak keresztelt Elimane-nak a sorozatos támadások és a plágiumvád után nyoma vész, pontosan úgy, mint a valós inspirációként szolgáló Yambo Ouologuemnek. Sarr neki ajánlja a könyvét, hiszen a fiktív Elimane és a Maliban született Ouologuem sorsa számos ponton egyezik. Mindketten afrikaiként lettek ismertek Franciaországban, és (habár a frankofón irodalom kiemelkedő szerzői) mindkettejüket franciák dehonesztálják.

Ouologuem 1968-ban elnyeri a Renaudot-díjat a Le Devoir de violence című, magyarra le nem fordított regényéért, a díjazása pedig hasonló vihart kavar, mint a négritude mozgalom kiemelkedő alkotójának, René Marannak az 1921-es Goncourt-díja. Ouologuem esetében ugyanakkor plágiumgyanú is felmerült, a vád szerint a 20. század angol sztárírójától, Graham Greene-től lopott.

Sarr f21
Yambo Ouologuem (forrás: rts.ch)

Amíg Ouologuem váratlan eltűnése már-már lezárja az irodalmi vitát, addig Elimane köddé válása éppen Diégane irodalmi nyomozásának elindítója. Az egész regény tulajdonképpen Elimane életének krimiszerű felderítése, egyfajta hajsza à la recherche de l’écrivain perdu (az eltűnt író nyomában). Elénk tárul egy kizárólag az írásnak élő szerző sorsa, aki elefántcsonttoronyból szemlélné a világot, és aki az irodalom által létezik:

Elimane olyan volt, mint az első ember a teremtésben, aki kiűzetve az édenkertből sehol máshol nem talál menedéket, csak ugyanott, igaz, az éden rejtett oldalán. A visszáján. És mi az éden visszája? Hipotézis: az éden visszája nem a pokol, hanem az irodalom. Tehát: Elimane-nak azután, hogy íróként megölték, nincs más választása, csak az irodalom általi halál.”

Ez a megszállott alak egyre többször bukkan fel a kortárs világirodalomban. Elimane hozzáállása erőteljesen hajaz Pedro Camacho alakjára, Mario Vargas Llosa Júlia néni és a tollnok című regényéből, vagy éppen gondolhatunk Adrià Ardèvol elvarázsoltságára Jaume Cabré Én vétkem című alkotásából. Az előbb idézett rész egyébként az ismert hamleti kérdés formájában zárja le a regényt: „Írni vagy nem írni?” Ha pedig azt állítjuk, hogy az írással elzárkózunk a világtól, akkor akár Jorge Semprún regényének a címével is feltehetnénk ugyanezt a kérdést: Írni vagy élni? Sarr regényének egyik erőssége, hogy ezeket a létfilozófiai vívódásokat könnyedén tárja az olvasó elé.

Diégane nyomozása hatalmas idő- és térbeli távlatokat nyit. Az olvasó megfordul Szenegálban, Franciaországban és Argentínában, valamint megelevenedik előtte a 20. század egészen napjainkig, ahogy ennek az időszaknak a legnagyobb kihívásai is, aminek következtében elegyednek a fiktív és a megtörtént események. Gondoljunk például a gyarmatosítás utóhatásaira többek között Diégane barátjának a történetében, aki kisgyermekként tanúja lesz annak, miként mészárolják le a milicisták a szüleit.

Szó esik a zsidók helyzetéről a nácik által megszállt Franciaországban, amely Charles Ellenstein sorsában jelenik meg (ő Az embertelenség labirintusának szerkesztője). De megemlítendő Fatima Diop halála is, akinek megrendítő története kormányellenes tüntetéseket indít el Dakarban, felhívva a figyelmet a nőjogok silány helyzetére Szenegálban. Ugyanakkor ez a szál mintha kissé kilógna a cselekményből. Ennek oka, hogy feleslegesen tereli el a figyelmet Diégane-ról, aki a sokrétű narráció ellenére egyértelműen a regény központi figurája. Hiába szól a mű Elimane-ról, a fókuszban mégis Diégane áll, mert a kontinenseken átívelő nyomozás olvasható az ő saját útkereséseként is.

Sarr f21
Mohamed Mbougar Sarr (forrás: elperiodico.com)

Diégane voltaképpen Sarr alteregója. Mindketten tanulóként érkeznek Szenegálból Franciaországba, írói ambíciókkal rendelkeznek, amelyek nem hagyják nyugodni őket, és Diégane alakja rezonőr Sarr irodalmi eszmefuttatásainak kifejezéséhez. Ilyen érzékeny kérdés a megírandó könyv témája. Diégane képtelen megfogalmazni, hogy miről is szeretne írni. Nem érdekli őt, miről szól a könyv („különben is utálom ezt a kérdést”), jobban foglalkoztatja a hogyan témája. Mindez visszavezet minket a livre sur rien, a semmiről szóló könyv gondolatára, melynek igényét Flaubert fogalmazta meg egy Louise Colet-nek írt levélben.

Flaubert gondolatai alapján kizárólag a stílusnak kell hatást gyakorolnia a befogadóra, a cselekménynek pedig majdhogynem láthatatlannak kell maradnia. Flaubert-nek meggyőződése volt, hogy a művészet jövője ezen az úton fog haladni. Úgy tűnik, Diégane meg is találja ezt a prototípust Az embertelenség labirintusában, mivel sokkal kevesebbet tudunk meg az általa csodált alkotás cselekményéről, mint a könyv Diégane-ra és környezetére gyakarolt katartikus hatásáról, amelyet viszont alaposan megismerünk: „Még mindig akkora hatással volt rám, hogy nem bírtam kijönni a szobámból, csak hevertem megsemmisülve”.

Az emberek legtitkosabb emlékezetének zsenialitása a narrációs technikában rejlik. A polifonikus megszerkesztettségre is vonatkozhatna a korábban említett pókmetafora, hiszen lépésről lépésre bontakozik ki a cselekmény – pont úgy, ahogy a pók sző hálót. Több elbeszélő munkálkodik egyszerre, ezáltal történetek jelennek meg a történetben, amelynek során újabb és újabb alakok jutnak fontos szerephez. Szemléletes példa erre Diégane találkozása Siga D.-vel, aki elmeséli a főszereplőnek, miként ismerte meg Brigitte Bolème-et, az újságírót. A perspektívaváltás folyamatos; egyik pillanatban Bolème beszél Siga D.-hez, aztán Siga D. Diégane-hoz. A sok szubjektív beszámoló mögött pedig ott dereng az objektív igazság Elimane-ról. Sarr képes a szerteágazó történetet összefogni, a cselekmény nem esik szét.

Sarr f21
Forrás: valaszonline.hu

Mindemellett a regény a változatos narrációnak köszönhetően számos irodalmi és publicisztikai műfaj sajátosságait is felidézi. Olvashatunk tudományos cikkeket, kritikákat, recenziókat, tárcákat, baráti dialógusokat, naplóbejegyzéseket és természetesen a választékos, mégis könnyed és hétköznapi elbeszélőt, aki nem riad vissza a finom iróniától sem. A rendkívül színes stílus komoly fordítói kihívásokkal járhatott Bognár Róbertnek, aki ennek ellenére kiválóan adja vissza a műfajok sajátosságait és nyelvi különbségeit.

Összefoglalva a leírtakat megállapíthatjuk, ha csatlakozunk Elimane-hoz az embertelenség labirintusába, nem kell tartanunk az eltévedéstől. Sarr remekműve ugyanis úgy vezet minket körbe az útvesztőben, mint a legfelkészültebb idegenvezető egy ismeretlen városban.

Kiemelt kép: jo.444.hu