Megjelent az Alföld 2020. májusi száma

f21.hu 2020. máj. 6. 0 0

Megjelent az Alföld Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 71. évfolyamának ötödik száma, ami az idei év korábbi kiadványaival együtt online is olvasható a folyóirat honlapján.

Tartalomjegyzék:

Szépirodalom

Takács Zsuzsa verse: Esküvői ebéd
Nyirán Ferenc versei: Jugó; Bakancslista; Az írástudó üldözése
Márton László novellája: Olvadás
Falcsik Mari versei: Újév reggelére; A szomjúhozók; Az utolsó nyíregyi nyár
Demény Péter verse: Prospektus
Bándi Máté versei: Nosztalgia hibákkal; Közepesek elégiája
Mátyás Győző novellája: Képrapszódia (novella)
Gömöri György versei: 1615, újév: Molnár Albert Rimaynál; Békássy elindul Pápáról; Álom egy nevenincs városról; Nyakunkban Alohával
Petőcz András versei: Valami; Lerobbant faun; Testemlék; Köszönet – Paulnak
Molnár Krisztina Rita novellája: Kőangyal
Gyukics Gábor versei: hurok; a gonosz halála
Csendes Toll versciklusa: A bölények kipusztulása
Sumonyi Zoltán versei: Jegyezd meg ezt a versemet; Ne mondd, hogy mongol túlerő
Terék Anna: Csönd (Piac; Apa háborúja – verses drámarészletek)

Portré

Imre László: Julow Viktor, az ember és a tudós
D. Rácz István: A fürtrablás és az angol versfordítás szerepe Julow Viktor életművében

Tanulmány

Gintli Tibor: Az erőszak megjelenítésének narratív eljárásai Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében
Szilágyi Zsófia: „Mint igazán vadállat, fut végig a Ringen” (A Míg új a szerelem mint Bécs regénye)
Imre Flóra: Babits és Horatius

Szemle

Nemes Z. Márió: „Istenek és állatok, ezekből áll a világunk.” (Alan Moore – Eddie Campbell: A pokolból, ford. Bayer Antal)
Szép Eszter: Ezúttal itt vagyok én is! (Noelle Stevenson: Nimona, ford. Márton Zsófia; Marta Breen és Jenny Jordahl: Nagyszerű nők. A feminizmus rövid története, ford. Molnár Kata)
Bódi Katalin: Változtasd meg élted? (Kalapos Éva Veronika: F mint)
Nagygéci Kovács József: A költészet alanya (Balla Zsófia: A darázs fészke)
Lénárt Tamás: Szövegvilág és világszöveg (Molnár Gábor Tamás: Visszacsatolások. Irodalomértelmezés és reflexivitás)
Balogh László Levente: Úton az örök béke felé? (Steven Pinker: Az erőszak alkonya. Hogyan szelídült meg az emberiség?, ford. Gyárfás Vera)
Kovács Gergely: Kultúrtraumatológia (Takács Miklós: Sebek és szavak. Traumakultúra, traumairodalom)

Képek: Erdész Erika munkái


Alföld Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat

Felelős kiadó: Imre László
Kiadja az Alföld Alapítvány megbízásából az Alföld szerkesztősége
Grafikai terv, layout: Alkotópont Grafikai Műhely Kft.
Szedés, tördelés: Alföld szerkesztősége
Nyomás: Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza elnök-vezérigazgató

A 2020-as lapszámok: http://alfoldonline.hu/2020/03/alfold-folyoirat-2020/

Kiemelt kép: Erdész Erika munkája

Tags: Alföld, Alföld Folyóirat, Bándi Máté, Demény Péter, Falcsik Mari, folyóirat, Gintli Tibor, Gömöri György, irodalom, Marton László, Mátyás Győző, Molnár Krisztina Rita, Nagygéci Kovács József, Nemes Z. Márió, Nyirán Ferenc, Petőcz András, Takács Zsuzsa, Terék Anna Categories: IRODALOM
Related Posts