Megjelent az Alföld Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 71. évfolyamának ötödik száma, ami az idei év korábbi kiadványaival együtt online is olvasható a folyóirat honlapján.

Tartalomjegyzék:

Szépirodalom

Takács Zsuzsa verse: Esküvői ebéd
Nyirán Ferenc versei: Jugó; Bakancslista; Az írástudó üldözése
Márton László novellája: Olvadás
Falcsik Mari versei: Újév reggelére; A szomjúhozók; Az utolsó nyíregyi nyár
Demény Péter verse: Prospektus
Bándi Máté versei: Nosztalgia hibákkal; Közepesek elégiája
Mátyás Győző novellája: Képrapszódia (novella)
Gömöri György versei: 1615, újév: Molnár Albert Rimaynál; Békássy elindul Pápáról; Álom egy nevenincs városról; Nyakunkban Alohával
Petőcz András versei: Valami; Lerobbant faun; Testemlék; Köszönet – Paulnak
Molnár Krisztina Rita novellája: Kőangyal
Gyukics Gábor versei: hurok; a gonosz halála
Csendes Toll versciklusa: A bölények kipusztulása
Sumonyi Zoltán versei: Jegyezd meg ezt a versemet; Ne mondd, hogy mongol túlerő
Terék Anna: Csönd (Piac; Apa háborúja – verses drámarészletek)

Portré

Imre László: Julow Viktor, az ember és a tudós
D. Rácz István: A fürtrablás és az angol versfordítás szerepe Julow Viktor életművében

Tanulmány

Gintli Tibor: Az erőszak megjelenítésének narratív eljárásai Krúdy Gyula Asszonyságok díja című regényében
Szilágyi Zsófia: „Mint igazán vadállat, fut végig a Ringen” (A Míg új a szerelem mint Bécs regénye)
Imre Flóra: Babits és Horatius

Szemle

Nemes Z. Márió: „Istenek és állatok, ezekből áll a világunk.” (Alan Moore – Eddie Campbell: A pokolból, ford. Bayer Antal)
Szép Eszter: Ezúttal itt vagyok én is! (Noelle Stevenson: Nimona, ford. Márton Zsófia; Marta Breen és Jenny Jordahl: Nagyszerű nők. A feminizmus rövid története, ford. Molnár Kata)
Bódi Katalin: Változtasd meg élted? (Kalapos Éva Veronika: F mint)
Nagygéci Kovács József: A költészet alanya (Balla Zsófia: A darázs fészke)
Lénárt Tamás: Szövegvilág és világszöveg (Molnár Gábor Tamás: Visszacsatolások. Irodalomértelmezés és reflexivitás)
Balogh László Levente: Úton az örök béke felé? (Steven Pinker: Az erőszak alkonya. Hogyan szelídült meg az emberiség?, ford. Gyárfás Vera)
Kovács Gergely: Kultúrtraumatológia (Takács Miklós: Sebek és szavak. Traumakultúra, traumairodalom)

Képek: Erdész Erika munkái


Alföld Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat

Felelős kiadó: Imre László
Kiadja az Alföld Alapítvány megbízásából az Alföld szerkesztősége
Grafikai terv, layout: Alkotópont Grafikai Műhely Kft.
Szedés, tördelés: Alföld szerkesztősége
Nyomás: Alföldi Nyomda Zrt., Debrecen
Felelős vezető: György Géza elnök-vezérigazgató

A 2020-as lapszámok: http://alfoldonline.hu/2020/03/alfold-folyoirat-2020/

Ha hiányoznak a friss lapszámok – Online elérhető irodalmi tartalmak

Kiemelt kép: Erdész Erika munkája