A PesText irodalmi fesztivál szeptember 22–26 között esedékes programsorozatának előeseményeként a szervezők május 14-re egy online beszélgetéssel készültek. A program meghívottjai Szirák Sára (a Fiatal Írók Szövetségének sajtós, kommunikációs munkatársa) és Vincze Bence (az f21.hu főszerkesztője, az Irodalom rovat vezetője, a Nyolc Ág Művésztábor főszervezője) voltak, az estet Szerényi Szabolcs, a PesText marketing és kommunikációs vezetője moderálta. A beszélgetés fókuszában a fiatal-irodalom népszerűsítésének kérdésköre állt. 

A beszélgetésből kiderült, hogy a meghívottak, Szirák Sára és Vincze Bence két különböző múlttal és tevékenységi körrel rendelkező szervezetet képviselnek, mégis a Sára által reprezentált írószervezet, valamint a Bencéhez kötődő kulturális magazin céljai között is egyaránt szerepel a fiatal-irodalom népszerűsítése.

Sára a beszélgetés során elmondta, hogy a FISZ egyik legfontosabb feladatának a fiatal tehetségek támogatását tartja, míg Bence azt hangsúlyozta, hogy az f21.hu struktúráját tekintve is egy olyan összművészeti magazin, amely magukra a fiatalokra épül, ők működtetik és többnyire ők is olvassák.

Szerényi Szabolcs azon kérdése kapcsán, hogy miért érezte öt éve az f21.hu szerkesztői csapata szükségességét az új kulturális platform létrehozásának, Bence szintén a fiatalság szerepét emelte ki, hiszen a magazin egyik elsődleges céljának tartja, hogy megmutassa, a fiataloknak is helyük van a kultúrában.  Emellett hangsúlyozta, hogy az egyik legnagyobb különbséget a szerzőik megszólalásmódjában látja. Véleménye szerint az f21.hu fiataloktól szól fiataloknak, amely nyomán többen tudnak közülük kapcsolódni a témákhoz, cikkekhez, a kultúrához, több fiatalhoz juthatnak el az üzenetek. Bence a későbbiekben azt is kiemelte, hogy az f21.hu-t inkább közösségként látja, mint munkahelyként, és többek között a lap, valamint a köré szerveződő események mozgalomként való értelmezhetőségének lehetősége is felmerült a beszélgetés során.

népszerűsítés

 

Az esemény az utánpótlás, valamint a növekedés kérdéskörét is érintette, melynek kapcsán Sára a fiatalok kultúrában való reprezentációjával kapcsolatban a folyamatos megújulás fontosságát hangsúlyozta. A beszélgetés során elmondta, hogy a FISZ egy több mint húszéves szervezet, amely rendkívül fontosnak tartja az „utánpótlás” nevelését. Ennek kapcsán bíztatják a fiatalokat a publikálásra, a pályázatokon való részvételre, az irodalmi műhelyek látogatására. Azt is hozzátette, hogy fontosnak találja, hogy maguk a szerzők is részt vegyenek az irodalom népszerűsítésében, a kampányolásban, toborzásban.

Szabolcs a közösségi média irodalom-népszerűsítéssel kapcsolatos szerepére is rákérdezett, amely kapcsán a meghívottak főként a vírushelyzet miatt kialakult szituációról, az élő események hiányáról, valamint a közönség egyre lankadó figyelméről számoltak be. Sára az irodalomnépszerűsítéssel kapcsolatban a kiadók, az írószervezetek és a szerzők szerepét egyaránt kiemelte, és hangsúlyozta az autentikusság jelentőséget. Bence a videós, YouTube-os tartalmak szerepére világított rá, illetve az online, valamint offline jelenlét közti hídépítés kérdéskörét is fókuszba emelte.

A beszélgetés során az offline és online platformok nyomán különbségekről és kiegészíthetőségi lehetőségekről is szó esett. Ennek kapcsán a szakmai elismerés, az olvasottság, a tempó, valamint az offline-online átjárhatóság témájáról beszélgettek a meghívottak.

Az esemény végén Szerényi a nyitással kapcsolatban a jövőbeli tervekről, eseményekről kérdezte a meghívottakat. A válaszokból kiderült, hogy mind a FISZ, mind az f21.hu tervezi a nagy népszerűségnek örvendő hagyományos nyári programjainak megvalósítását, azonban előfordulhat, hogy a pandémia miatt máshogy, nem megszokott formában kerülnek majd megrendezésre a várt események.

A teljes beszélgetés itt érhető el:

Kiemelt kép: PesText – Fiatal-irodalom-népszerűsítés