Június 12-én, 18 órától a Kelet Kávézó és Galériában mutatják be a Ködlovagok tegnap és ma című országos irodalomtudományi konferencia előadásainak szerkesztett, lektorált változatait tartalmazó „A rejtelem volt az írósága…” című kiadványt. 

Megjelent a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolájának tanulmánykötete. „A rejtelem volt az írósága…” A ködlovag-jelenség történeti, poétikai és biografikus vetületei a századfordulótól napjainkig című kiadvány a 2022. március 11-12-én lezajlott Ködlovagok tegnap és ma című országos irodalomtudományi konferencia előadásainak szerkesztett, lektorált változatait tartalmazza.

A kötet szerkesztőivel, Ludmán Katalinnal (ME BTK) és Radnai Dániel Szabolccsal (BTK ITI), valamint a kötet egyik szerzőjével, Bezeczky Gáborral (BTK ITI) Virágh András irodalomtörténész (BTK ITI) beszélget. Az eseményt megnyitja Kecskeméti Gábor akadémikus, a BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatója és kutatóprofesszora, a ME Irodalomtudományi Doktori Iskola vezetője.

A kötet középpontjában egy cseppet sem szokványos irodalomtörténeti terminus, a ködlovag fogalma áll. A kifejezés legkésőbb az 1940-es évek óta bizonyosan része a magyar irodalomtudomány szókészletének, története azonban ennél korábbra nyúlik vissza, jelentése pedig akár a közelmúlt irodalmi folyamatainak leírásakor is aktuális lehet.
Ki vagy mi a ködlovag(ság) tehát? Szokatlan légköri jelenség? Írói önmeghatározás? Történeti alakok irodalmi reprezentációja? „Nemzedéki” csoportosulás? Évszázadokon átívelő „ellenkánon”? Az irodalomkritika eufemisztikus „szakkifejezése” a devianciára? Folytathatnánk a sort. A jelenség voltaképpen az irodalom- és a nyelvtudomány alapvető kérdéseihez vezet: leírható, hovatovább megérthető-e egyáltalán az irodalom és a művészet metaforikus kategóriák metaforikus magyarázatai révén?

A kötet abban a szellemben készült, mely szerint nem árt, ha az irodalomtudós fontolóra vesz további, például történeti, poétikai és biografikus szempontokat is egy-egy hatástörténeti jelenség vagy fogalmi konstrukció kritikai vizsgálatakor. A ködlovag alakjáról szólva Krúdy Gyula mondta 1929-ben Cholnoky Lászlóról: „A rejtelem volt az írósága…”.

A tanulmánykötet letölthető: http://real.mtak.hu/157585
Facebook-esemény: https://www.facebook.com/events/200675302359259