Ha 16 és 30 év közti, kötettel még nem rendelkező versíró vagy, aki épp keresi a továbblépési lehetőségeket, a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt szakmai mentorálásra és bemutatkozásra lehetőséget teremtő nyílt pályázat, a Szigligeti összművészeti mentorprogram éppen neked szól!

f21

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program beharangozójaként tíznapos összművészeti szimpózium valósul meg 2022. szeptember 30. és október 9. között a Szigligeti Alkotóházban. Az első napokban párhuzamosan zajlik az irodalmi és a vizuális művészeti munka, később pedig a művészetköziség jegyében dolgozhatnak együtt a résztvevők. A nyertes pályázók egy legendás irodalmi helyszínen, a Esterházy-kastélyban ismerhetik meg a kortárs művészeti élet szereplőit, együtt dolgozhatnak egy mentorral és más művészeti ágak képviselőivel, továbbá szerteágazó médiareprezentációra is számíthatnak.

A pályázatokat elbíráló és a nyerteseket támogató mentorok:

Áfra János, Deres Kornélia, Gál Ferenc, Géczi János, Győrffy Ákos, Kemény István, Kukorelly Endre, Szlukovényi Katalin, Tóth Krisztina, Visky András

A tíz nyertesnek biztosított lehetőségek:

  • Részvétel az összművészeti szimpóziumon, a Szigligeti Alkotóházban biztosított szállással, napi háromszori étkezéssel
  • Egy mentorral történő együttműködési lehetőség a szimpózium első felében
  • A Ceredi Kortárs Nemzetközi Művésztelep meghívott alkotóival történő együttműködési lehetőség a szimpózium második felében
  • Önálló est a mentor vezetésével az Esterházy-kastélyban
  • A szimpózium idején portrésorozat és versvideó készül a nyertes pályázókról
  • A mentorált verseiből angol fordítások születnek
  • A tíz nyertes pályázó írásaiból később egy bilingvis, magyar-angol nyelvű antológia készül, amely a Kalligram Kiadó és a MANK közös gondozásában jelenik meg, a mentorok rövid felvezető esszét is írnak saját mentoráltjuk verseihez
Szigliget - f21
A mentorok

A Szigligeti összművészeti mentorprogram menete:

Az irodalmi mentorprogram keretében szeptember 30. és október 4. között a kiválasztott fiatalok elismert kortárs szerzőkkel dolgozhatnak együtt – az irodalmi táborokban megszokott csoportos munka helyett ezúttal egy az egyben, közvetlenebbül, kitérve minden olyan szakmai kérdésre, amely a mentoráltban megfogalmazódik. A pályázatra leadott és a Szigligeten írt szövegek mentori útmutatás szerinti gondozására, a továbblépési lehetőségek megbeszélésére is lehetőség nyílik. A munka eredményét a mentoráltak egy-egy rövid esten prezentálhatják, ahol a mentor kérdései segítenek áttekinteni az addigi eredményeket.

A szimpózium második felében, október 5. és 9. között a művészetköziség kerül előtérbe, lehetőséget teremtve arra, hogy a szépírók közös gondolkodásba kezdjenek a Ceredi Kortárs Nemzetközi Művésztelep kastélyban dolgozó vizuális művészeivel, megalapozva a szimpózium ideje alatt realizálható vagy akár későbbi projekteket is.

Később a tíz mentorált fiatal néhány Szigligeten írt és/vagy gondozott verse egy közös kötetben is megjelenik, a mentorok rövid felvezetőinek kíséretében. A Kalligram Kiadó és a MANK közös kiadásában napvilágot látó antológiában a versek és a mentorok által írt felvezető írások hozzáértő műfordítók közreműködésével angolul is olvashatóvá válnak.

A pályázók köre:

Pályázatot nyújthat be minden olyan önálló kötettel még nem rendelkező, magyar nyelven alkotó fiatal szerző, aki a pályázati határidő lejártakor már elmúlt 16 éves, de a 30-at még nem töltötte be (tehát 1992. augusztus 20. és 2006. augusztus 18. között született).

A pályázati mellékletnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

  • Kb. 8-10 oldalnyi vers
  • Maximum 1-2 oldalas szakmai önéletrajz
  • Publikációs jegyzék

A pályázattal kapcsolatos szakmai elvárások:

Pályázni lehet akár erre az alkalomra készített, akár korábban írt és már publikált saját versekkel, vizuális költeményekkel, prózaversekkel vagy versesregény-részlettel. Egy pályázó legfeljebb 10 oldalnyi szépirodalmi anyagot nyújthat be.

A pályázat formai követelményei:

Az anyagokat egy közös dokumentumba illesztve, lehetőleg Wordben (doc vagy docx fájlformátumban) kell elküldeni, 12-es betűmérettel. A fájl címe egyezzen meg a pályázó (szerzői) nevével.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatokat a fiatalokpalyazata@alkotomuveszet.hu e-mail címre várjuk augusztus 19-én (péntek) 12 óráig.

A pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül történik. A beérkezett kéziratok alapján a mentorok döntenek arról, kivel dolgoznak majd együtt.

A nyertes pályázók kötelessége:

A pályázatba foglalt lehetőségek szorosan kapcsolódnak a Szigligeti Alkotóházban rendezett szimpóziumhoz, ezért kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akik előreláthatólag részt tudnak venni az eseményen! Ha valakinek a kiválasztott pályázók közül erre mégsem lesz lehetősége, az elnyert pályázat érvényét veszítheti, és a mentor másik jelentkezőt választhat ki.

További felvilágosítás a fiatalokpalyazata@alkotomuveszet.hu e-mail címen kérhető.

Kiemelt kép: Alexis Brown (forrás: Unsplash)