2021. július 8. és 11. között a Hermaion Irodalmi Társaság, az Ambroozia folyóirat és Szépirodalmi Figyelő Alapítvány tizenharmadik alkalommal rendezi meg a Véneki Alkotótábort. A táborba olyan pályájuk elején járó írók, költők, kritikusok jelentkezését várják, akik már publikáltak szépirodalmi lapokban, ám igényük van rá, hogy az alkotás ne csak magányos folyamat legyen, és nyitottak arra, hogy közös irodalmi programokon szélesítsék látókörüket. A próza munkacsoportot Tompa Andrea, a lírát Terék Anna, a kritikát Vass Norbert vezeti.

Az egyik legcsaládiasabb irodalmi táborként emlegetett rendezvény minden évben más központi téma köré szerveződik. 2021-ben a metahistóriára, a történelem és az irodalom kapcsolatára fókuszálva épül fel a szakmai program. Előadások, kerekasztal-beszélgetések, viták során a résztvevőknek lehetősége nyílik feltérképezni a múlthoz fűződő rendkívül gazdag viszonyrendszert. A történetiség alapvető tapasztalata a hozzáférés egyik lehetséges iránya, amely az irodalmi műalkotások értelmezésének egyik meghatározó perspektívája lehet. Megismerhető, gazdagítható, formálható-e a múlt? Emlékezés és/vagy tapasztalat? Kinek a nézőpontja jut érvényre, kifejezésre, mit reprezentálnak a történelmi narratívák? Hogyan viszonyul mindehhez az irodalom, a szerző, az olvasó, a kutató kifejezésrendszerével? Milyen szerep jut a személyes tapasztalatnak, mennyiben igazolhatók azok a mikrotörténet, a történelmi narratíva perspektíváiból?

A táborban a történelem, a szépirodalom, a kultúrantropológia és az irodalomtudomány képviselői ösztönzik együtt gondolkodásra a táborlakók közösségét. A családias létszám elmossa a határt közreműködők és táborozók között, a szervezők minden jelenlévőre a tábor szellemi műhelyének alakítójaként tekintenek. Az előadásokhoz kapcsolódó, a történetiség irányából értelmezhető művek köré csoportosulnak a résztvevők, hogy az alkotásokról véleményt cseréljenek, a szövegekből kiindulva esztétikai, társadalmi vagy épp életmód-történeti problémákról vitatkozzanak. A munkamódszerben, feldolgozás módja szabadon választható – a Véneki Alkotótábor szervezői hisznek abban, hogy alkotó, kreatív emberek megtalálják a számukra legizgalmasabb utakat a közös gondolkodáshoz. Mindemellett ezt a tevékenységet is koordináljuk a jelen lévő pályatársak, munkacsoport-vezetők bevonásával.

Az alkotótáborban olyan idősávok is a résztvevők rendelkezésére állnak, amikor el tudnak vonulni egy ártéri sétára, le tudnak ülni írni, vagy éppen egymástól, a jelenlévő pályatársaktól kérhetnek segítséget egy-egy írásuk kapcsán.

Az esti felolvasások a saját művek megosztására biztosítanak alkalmat.

vének

Jelentkezés feltételei: a táborban csak felnőtt, védettségi igazolvánnyal rendelkező táborozók vehetnek részt

Jelentkezési határidő: 2021. június 6.

Ezen a linken lehet regisztrálni: https://forms.gle/VSeJbJH5aWiXnfZs9

Tábordíj: 25.000 Ft, amely tartalmazza a napi három étkezést, szállást, illetve a szakmai programokat

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

További együttműködők: Fiatal Írók Szövetsége, Mészöly Miklós Egyesület, Vének Község Önkormányzata

Kiemelt kép: Véneki Alkotótábor Facebook