Az Alföld folyóirat októberi számának középpontjában Pilinszky János születésének centenáriuma áll: szépirodalmi hommage-versek mellett Takács Zsuzsával, Kulcsár-Szabó Zoltánnal, Pataky Adrienn-nel és Mártonffy Marcell-el beszélgetve emlékeznek a költőre. A friss lapszámot Halmai Tamás Pilinszky elköszön című versével ajánljuk.

A számos egyéb izgalmas közlemény mellett kiemelten – tanulmányokban és kritikákban – foglalkoznak Jókai Mór írásművészetével.

Halmai Tamás – Pilinszky elköszön

Megszokni helyek rezdüléseit,
saroktól sarokig az évszakok
szándékát kiismerni, figyelem
nélkül érteni bennszülöttek nyelvét,
mint széljárást a fa: e tudomány
csillapítja otthonná a helyet
s életté a halál enteriőrjét.

Megkésve venni észre: a tükör
falra nem simul, oly sanda a sík.
Magunk helyén a senkit látni benne;
szánk helyett hátországunk mosolyog,
bútorozott üresség. Amikor
a foncsort visszabillentjük magába,
végre szemünkbe néz az idegen szem.

Tudástól tudatosság menekít meg,
s hold gyógyfüvei. Igék, igenek.
A föld végül beissza életünket.
Nincs gyarló gyümölcs: ezt majd gyökerek
adják tudtul. Kertben a kő is kertész.
Mert emberszem utolsó olvasmánya
mindig a fény, a fedő fény mögötti.

alföld halmai tamás
Halmai Tamás (forrás: jelenkor.net)

Tartalom – Alföld folyóirat 2021. október

Szépirodalom

Villányi László verse: Újra lehajolván (Kollázs Pilinszky János naplóiból, töredékeiből)
Győrffy Ákos verse: Oostende, Snorlax
Halmai Tamás versei: Pilinszky elköszön; „Noli me tangere”; Elmulasztott lehetőségek övezete
Csobánka Zsuzsa Emese verse: Belső delta
Gál Ferenc versciklusa: Járóföld
Szélesi Sándor: Nevek nélkül (novella)
Fenyvesi Orsolya: Levegőt!; Valóságos csoda; Csak egy pillanatra; A tündérkirály; Odakint; A méhkirálynő; Akárki, életem (kisprózák)
Szabó Imola Julianna versei: Majd elnézem; Senkiföldjén; Kihűlt világ
Horváth Florencia versei: Idénymunka; Mnémoszüné vonatra száll; Hogy elteljen
Jász Attila verse: Feltámadás helyett. P/verziók
Farkas Arnold Levente verse: A harmadik vers
Halász Rita: Szent Fruzsina a kádban (regényrészlet)
Visky András fiktív beszélgetése: A kudarc

Pilinszky 100

Az örök jelen (Takács Zsuzsával Áfra János beszélget)
Amit és ahogy (Pataky Adrienn-nel és Kulcsár-Szabó Zoltánnal Fodor Péter beszélget)
A szeretet kimeríthetetlensége (Mártonffy Marcell-lel Szirák Péter beszélget)

Tanulmány

Fried István: Egy Jókai-regény újragondolása (Megjegyzések a Szép Mikhálhoz)
Hansági Ágnes: Jókai Mór, Pierre Ménard kortársa (A magyar századfordulós modernség „prózafordulata”: Jókai Mór: A ki holta után áll boszut [1886])

Szemle

Szénási Zoltán: „Közvetve összefüggő tartományok” (Mártonffy Marcell: Biblikus hagyomány és történelmi tapasztalat Pilinszky esszéiben)
HEermann Zoltán: „…a vívásban a védés a szúrás értelmezése” (Bényei Péter: Emlékezésalakzatok és lélektani reprezentáció a Jókai-prózában)
Eisemann György: A „palimpszeszt-kedély” filológiája (Gönczy Monika: „Csillagokká repesztett szöveg…”. Szövegközi közelítések a 19. század második felének magyar irodalmához)
Deczki Sarolta: Lehetetlen építmény (Schein Gábor: Ó, rinocérosz)
Szemán Krisztina: „a szív úttalan vándorútján” (Báthori Csaba: A hosszú táv)

Képek

Gál Boglárka munkái

alföld f21
Az Alföld folyóirat 2021. okróberi száma
Kiemelt kép: Szirák Sára