Megjelent az Alföld folyóirat 2022-es februári lapszáma, melynek tartalmát a rendkívül erős vizuális anyag mellett többek között Izsó Zita, Vörös István, Sirokai Mátyás, Korpa Tamás, Tóth Krisztina és Lanczkor Gábor szövegei adják. Tanulmány rovata kiemelten foglalkozik Nemes Nagy Ágnes művészetével, a Kilátó és a Szemle írásai pedig igazán sokszínű, széles skáláról merítenek. A friss Alföldet Didi Xénia Gipsz című versével ajánljuk. 

f21

Az Alföld folyóirat februári lapszámát Nagy Károly Zsolt fotóösszeállítása illusztrálja, amelyet a bodrogkeresztúri zsidó temetőben készített, s amelyhez egy rövid kommentárt is írt Az Úr szőlőskertje címmel. Lanczkor Gábor legújabb, Sarjerdő című verseskönyében van egy vers, amely a keresztúri temető egyik sírját idézi meg – Winkler Frida sírja látható az egyik fényképen.

Lanczkortól regényrészlet olvasható a lapban, említett kötetéről pedig Meiszterics Adrienn írt kritikát. A szépirodalmi rovatban publikáló több másik szerző – Tóth Krisztina, Csabai László, Győri László – könyvét is recenzeálja Görföl Balázs, Pogrányi Péter és Bakonyi István.

Korpa Tamás verseihez pedig Herczeg Ákos interjúja kapcsolódik a Kilátó rovatban, amelyben Boros János Térey János A Legkisebb Jégkorszak című művéről írt. Korpa költészete a Tanulmány rovatban is terítékre kerül: az itt szereplő írások rajta kívül Rilke, Gottfried Benn, Nemes Nagy Ágnes művészetét tárgyalják (Kulcsár Szabó Ernő, Mezei Gábor, Kolozsi Blanka).

Az említetteken túl verseket közöl az Alföld Szépirodalom rovatában Kürti László, Izsó Zita, Sirokai Mátyás, Tábor Ádám, Didi Xénia, Pál Sándor Attila, prózát pedig Vörös István, Szeifert Natália és Beck Tamás. Pinczési Botond a Ránk bízott kert című ökoköltészeti antológiáról írt, Vincze RichárdBia hangja című tanulmánykötetről, Mártonffy Marcell pedig Görföl Tibor teológiai munkáját elemzi.

alföld
Az Alföld februári számának borítója Nagy Károly Zsolt fotóival

Didi Xénia – Gipsz

Sosem szerettem a gipszet, mert hideg volt, és fehér
nyomot hagyott bőrömön, anyám a kórház mosdójában
súrolta le rólam, de az emlékek nyomát nem lehet lemosni.
Tudtam, hogy beteg a hátam, ezért történik ez velem,
hogy a rám öntött gipszből készítik el a vázat,
anyám mindig sírt, miközben mosdatott, és azt ígérte,
ha kibírom, ülhetek az ablak mellett a vonaton.

Sosem szerettem a gipszet, ahogyan rám merevedett,
ilyen érzés lehet a földnek a lassan megkötő beton,
huszonöt évvel később is érzem, ahogyan összeszorít,
így készítették el a hátam gipszbe öntött mását.
Emlékszem az ollóra is, amivel levágták rólam,
és ahogyan a gipsz lassan szétnyílt a hasam felett,
anyám aggódó arca állandó háttér emlékeimben.

Azt álmodtam, hogy újra gipszbe öntik a hátamat,
a megkötött anyag szétnyílik az olló érintése mentén,
de a bőröm is vele, a széthúzott hús közötti
térben csak az üresség, nincs benne gyermek,
akinek a bőre, mint a gipsz, fehér lehetne.

alföld
Az Alföld februári számának borítója Nagy Károly Zsolt fotóival

Tartalom – Alföld 2022. február

Szépirodalom

Vörös István: A fodrász (novella)
Kürti László versei: new age; nagyiék temetésén
Izsó Zita versei: A vendégség vége; Interjú az alvóval; Bekerített erdő
Sirokai Mátyás versei: Két szempár között a legrövidebb út; A legvékonyabb ágak végén is
Csabai László: Segítség (novella)
Tóth Krisztina: A majom szeme (regényrészlet)
Győri László versei: Csokonai Vitéz Mihály ébresztése; Öten öt vaságyon; Egyetemi emlék; Ritkuló világ
Tábor Ádám versei: Kovidkor, kint; blake vɜːs
Didi Xénia versei: Gipsz; Halott madár; Valami nehéz
Szeifert Natália: Örökpanoráma (regényrészlet)
Beck Tamás: Felnyílt a szemük (novella)
Korpa Tamás versei: Jelenés a Sorában; Piccola Italia, Str. Emil Racoviță 20.; Házsongárd live
Pál Sándor Attila verse: Hortus Conclusus
Lanczkor Gábor: Szaturnuszi mesék (regényrészlet)

Kilátó

Nagy Károly Zsolt: Az Úr szőlőskertje
Boros János: Ragály Regény (Térey János: A Legkisebb Jégkorszak)
Közel kerülni a fákhoz (Korpa Tamással Herczeg Ákos beszélget A lombhullásról egy júliusi tölggyel című kötetről)

Tanulmány

Kulcsár Szabó Ernő: A biosz „dinamikájának” felfüggesztése (Rilke – Benn – Szabó Lőrinc)
Mezei Gábor: Az organikus nyelvi megmutatkozása Nemes Nagy Ágnes verseiben (A légzés példája)
Blanka Kolozsi: „mint egy hír, tölgy-alakban” (Hírközlés és nyelvi viszonylétesítés Nemes Nagy Ágnes és Korpa Tamás verseiben)

Szemle

Görföl Balázs: Ameddig csak elér a fény (Tóth Krisztina: Bálnadal)
Meiszterics Adrienn: Az emlékezet kitérői (Lanczkor Gábor: Sarjerdő)
Bakonyi István: Természetes hang (Győri László: Éjszakai híd)
Pinczési Botond: Az irodalom természete (Ránk bízott kert, Ökoköltészet – Világirodalmi antológia, szerk. Bordás Máté, Sipos Tamás)
Mártonffy Marcell: Teológiai paradigmák határán (Görföl Tibor: A kritika hangja és a valóság szeretete. A kereszténység korunk európai kultúrájában)
Pogrányi Péter: Szindbád főfelügyelő Nyugaton (Csabai László: Inspektor Szindbád)
Vincze Richárd: Bia hangjai (Bia hangja. Az erőszak irodalmi és nyelvelméleti reprezentációi, szerk. Balogh Gergő – Pataki Viktor)

Képek: Nagy Károly Zsolt fényképei

Kiemelt kép: Nagy Károly Zsolt fényképei a februári Alföldből