Hajnóczy Péter életművén belül a betegség, a téboly és a terápia jelenségeit vizsgálja az idei Hajnóczy-konferencia. A kutatók számára felhívást tettek közzé a szervezők, a jelentkezési határidő: szeptember 30.

A téboly menyasszonya – (Elme)betegség és terápia Hajnóczy Péter életművében. Lezárhatatlan párbeszédben címmel rendezi meg idén az Országos Hajnóczy Péter-konferenciát a Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely, az ELTE TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke és a MűGond. 

A tanácskozást 2020. november 26. és 27. közt az ELTE Tanító- és Óvónőképző Karán tartják.

Hajnóczy Péter életművének kutatóitól elsősorban a betegség (tág értelemben), a téboly (szűkebb értelemben) és az ezekhez kapcsolódó terápia jelenségeit vizsgálók előadásait várják. „Az (elme)betegség és a terápia Az elkülönítő szociográfiájától a Jézus menyasszonya című kötetig nem csak motivikusan szervezik Hajnóczy írásművészetét, ezért vizsgálatuk alkalmat adhat arra is, hogy az életmű alapvető poétikai működésmódjaira is rákérdezzünk. Hajnóczy írásaiban a téboly és más betegségek szimptómái egészen abszurd módon, kizárólag a kötelezően előírt terápiás folyamatok tükrében minősíttetnek betegséggé. Ezért az egészségügyi diskurzus a hatalmi elnyomás álarca mögül szólal meg, hogy a politikum-jog-orvoslás trianguluma háromszorosan is maga alá gyűrhesse a Hajnóczy-hősök saját beszéd- és cselekvésmódját. Az alkohol központi betegségmotívuma mellett az őrület nemcsak annak variációjaként, hanem ‘önálló jogon’ is tematikai figyelmet kap az életműben. A művekben megjelenő téboly éppen a posztmodern szövegjegyek és a neoavantgárd irodalmi vonások miatt a befogadó értelmezési kereteit is a ‘felbomlott normativitás’ útjaira kényszerítheti. A példák közé sorolhatjuk a fantázia abszurd elbeszéléseit (A véradó), a repetitív szövegalkotás szövegmutatványait (Gyűrűk) és a kisregények (A parancs) világát is” – írják felhívásukban a szervezők.

A konferencia teret enged azoknak a vizsgálatoknak is, melyek fókuszában az áll, hogy a XX. század utolsó negyedében létrehozott életmű milyen intertextuális utakon ágyazódik be a téboly és terápia irodalmi toposzainak akár magyar, akár világirodalmi tradíciójába. A konferencia nyitott a központi témától eltérő, de a Hajnóczy-életmű egy-egy aspektusát új megvilágításba helyező előadásokra is; s kiváltképp nyitott a pályájuk elején járó PhD- és egyetemi hallgatók számára.

Az eseményt, amennyiben a járványhelyzet azt indokolja, részben vagy teljesen online rendezik meg.

Jelentkezési határidő a konferenciára: 2020. szeptember 30.
Konferencia időpontja: 2020. november 26–27.
Jelentkezni ezen a felületen lehet.

Kiemelt kép: Litera.hu