Létezik egyáltalán játékfüggőség? Napjaink technológiájához viszonyítva valóban beszélhetünk-e ilyen jelenségről? És valójában mit is értünk függőség alatt? Ezekre a kérdésekre kell megkeresnünk a válaszokat. Persze, ha egyáltalán találhatunk rá releváns megoldásokat, ugyanis igen komplex dolgokról beszélünk, melyek nagyon sok ismeretet és kutatást követelnek meg a téma szakértőitől.

Talán nem is olyan régi hír, miszerint az Amerikai Pszichiátria Társaság (APA_DSM-5-Internet-Gaming-Disorder) a játékfüggőség fogalmát belevette a DSM, azaz a mentális rendellenességek kórmeghatározó és statisztikai kézikönyvébe. Paradox helyzet, mivel valamilyen szinten már várható volt, hogy a virtuális világ terén is elindulnak a kutatások a pszichés betegségek és a számítógépes játékok közti kapcsolatról, összefüggésekről, ugyanakkor mégis váratlanul ért mindenkit, hiszen high – technikai produktumok már hétköznapi szereplőként vannak jelen az emberek életében.  Mai társadalmunkban szinte lehetetlen ezen eszközök nélkül élni. Tisztában vagyunk azzal, hogy megvannak a káros hatások is, mégis nagyon nehezen tudjuk elengedni a telefont a kezünkből vagy a billentyűzet és az egér szimbiotikus játékának az élvezetét. Ezek a szavak nem éppen a függőséget írják körül?

Forrás: Wikipédia

Függőnek lenni igen tág fogalom, hiszen hogyha a mélyebb gondolatok tengerébe merülünk, akkor észrevesszük, hogy mindannyian függők vagyunk. A minden reggel megivott kávé, a majd minden nap megevett kedvenc csokoládé, egy elszívott marihuánás cigaretta, egy eldobott heroinos tű, egy legurított feles vagy egy újonnan letöltött játék is igazán erős élvezetet jelenthet egy adott személynek De a témánál maradva még mindig vannak előttünk megválaszolatlan kérdések. Hogyan is fog valaki „belebolondulni a játékokba?  Ezzel a dependenciával, mint egyéb mással is, valamilyen nagyobb űrt próbálunk betömni a pszichikai világ terén. Egy ilyen típusú személy, aki a realitás elől egy szinte fantazmagórikus világba menekül, tudat alatt egy közösséghez akar tartozni. A valóság talaján elszenvedett sérelmek, kisebb személyiségtorzulások, lelki sebek gyógyítása bizonyos szintű öngyógyítása, de egyben negálása is szerepet játszik a bonyolult szerkezetben. A sikerélmények elérése ebben a környezetben és ezzel együtt a vidámság, sőt mi több a siker és az előrehaladás érzésének a megjelenése arra ösztönzi a játékost, hogy szinte bezárkózzon ebbe a dimenzióba, ahol az egyén képes akár a lista elejére vagy a ranglétra csúcsára kerülni. Ugyanakkor pengeélen való táncolás ez, ugyanis a szociális izoláció és az interperszonális kapcsolatokban meglévő emóciók hiányát megérzi a lélek, így egy nagyon veszélyes és szinte égető ördögi körbe kerül bele a psziché, ahol az örömteliség, elfogadottság és sikerélmények érzésének az illúziója égeti fel az elme zöldellő és fákkal teli rétjét.

Fontos megemlíteni, hogy ebből a zavarból is van kiút, hiszen egyre több pszichiáter, pszichológus vagy egyéb terápiás munkát végző szakember foglalkozik ezzel a jelenséggel. Fontos, hogyha családtagunk vagy éppen szerettünk szenved ilyen típusú zavartól, keressünk fel szakmai segítség és álljunk ki mellette a legnehezebb óráiban is.

Borítókép: https://www.pinterest.co.uk