Július 27-én, pénteken sajtótájékoztatót tartott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központja a SEK felvételi eredményeiről, jelentkezési trendekről, aktualitásokról. Az adatok jelentős fejlődést mutatnak a korábbi évekhez képest, ami annak is köszönhető, hogy több új képzés is indult Szombathelyen. 

Az Oktatási Hivatal 2018. július 25-én az esti órákban hirdette ki a 2018/19-es tanév, normál felvételi eljárás ponthatárait. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a legnépszerűbb felsőoktatási intézmény lett a 2018-as felvételi eljárásban: közel tízezer, összesen 9744 új hallgató kezdheti meg tanulmányait itt szeptemberben, ami ezerfős növekedést jelent a tavalyi évhez képest. Az ország elsőszámú pedagógusképző intézményeként az ELTE-nek kiemelten fontos, hogy a felvettek harmada a pedagógusképzés képzési területen kezdi meg tanulmányait.

dr. Németh Istvántól, az ELTE szombathelyi ügyekért felelős koordinációs rektorhelyettesétől és Németh Pétertől, a SEK Tanulmányi Hivatal vezetőjétől azt is megtudhattuk, hogy az ELTE adatain belül a szombathelyi képzésekre felvételt nyert hallgatók összlétszáma 654 fő lett idén. Ez a szám a 2017-es felvételi számhoz képest (527 fő) 24%-os hallgatói létszámnövekedést mutat! A 24%-os létszámnövekedés hatalmas eredmény, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a szombathelyi képzésekre történő bekerüléshez szükséges minimális pontszámok idén is jelentősen növekedtek, míg a tavalyi évben az itt induló alapképzésekbe való bejutáshoz átlagosan 338 pont volt elegendő, addig idén ehhez már 351 pontra volt szükség. Az osztatlan mesterképzések esetén pedig 352 pont átlagos határt kellett teljesítenie a jövendő szombathelyi hallgatóknak. Ezzel, az ELTE karaival közösen tervezett átalakítással, a Savaria Egyetemi Központ folytatja szakjainak tudatos piaci pozícionálását, melynek keretében jól felkészült hallgatók kerülnek be a Szombathelyen induló képzésekre, akik az ELTE minőségi követelményeinek is megfelelnek. Ezt a minőségi váltást a piac is visszaigazolta, ugyanis míg 2017-ben a szombathelyi képzésekre jelentkezőknek csak 64%-a tudott bekerülni a felsőoktatásba, addig idén a megemelt ponthatárok ellenére ez az arány 72%-ra emelkedett. Ez azt igazolja, hogy az ELTE-brand megjelenésével a szülők bizalma is megnövekedett a Savaria Egyetemi Központ irányába, és előszeretettel irányítják már jól tanuló gyermekeiket az ELTE szombathelyi képzéseire.

A felvételivel kapcsolatos bizakodásra már a 2018 áprilisában közzétett jelentkezési adatok számai is okot adtak. Akkor jeleztük, hogy az ELTE szombathelyi képzéseire első helyen jelentkezők száma 11,1%-os növekedést ért el:

„Az ELTE jelentkezési adatain belül a Savaria Egyetemi Központ adatait elemezve elmondhatjuk, hogy az első helyes jelentkezések vonatkozásában összességében 11,1 %-os növekedést regisztráltunk, ami az országos átlagot 6,5-szörösen és az ELTE-átlagot 1,4-szeresen haladta meg. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a Savaria Egyetemi Központ irányításával az ELTE égisze alatt, a Szombathelyen működő szakok népszerűsítésére lebonyolított felvételi kampány az ELTE SEK számára nagy sikerként könyvelhető el.” (ELTE SEK Sajtótájékoztató, 2018.04.13.)

A felvettek számának növekedése annak is köszönhető, hogy új képzések jelentek meg az ELTE portfóliójában: a Savaria Egyetemi Központ ELTE-hez történő csatlakozása révén Szombathelyen is indultak új szakok, szakpárok. Az integráció után másfél évvel ismét indul Szombathelyen a gazdálkodás és menedzsment alapszak, valamint felsőoktatási szakképzés, amely illeszkedik az ELTE azon stratégiájába, hogy a gazdaságtudományi képzési területen bővítse képzései számát.

A SEK tíz legnagyobb hallgatói létszámú első évfolyamos szakja a 2018/2019-es tanévben (a SEK összesen 84 képzést indít az új tanévben):

1. gépészmérnöki (58 fő)

2. kereskedelem és marketing – logisztika (54 fő)

3. osztatlan tanári 10 féléves testnevelő tanár; gyógytestnevelő – egészségfejlesztő tanár (54 fő)

4. gazdálkodási és menedzsment (37 fő)

5. tanító (36 fő)

6. kereskedelem és marketing (33 fő)

7. gazdálkodási és menedzsment (31 fő)

8. anglisztika (26 fő)

9. edző (21 fő)

10. programtervező informatikus (21 fő)

Kiemelt kép: Gaspari Gábor

Jelentős fejlesztések az ELTE SEK-en