A pedofiltörvényként elhíresült törvénymódosítás tiltja, hogy 18 éven aluliak halljanak vagy olvassanak a másságról, a különböző szexuális orientációkról és az LMBTQ+ mozgalomról. Folytatjuk vitaindító sorozatunkat, amelyben írók, szerkesztők, pedagógusok és (gyermek)irodalmi szakemberek nyilvános megszólalásait gyűjtöttük össze, hogy párbeszédre hívjuk azokat a tanulókat, szülőket és szakembereket, akik ki akarják nyilvánítani a véleményüket a témával kapcsolatban.

Magyar Műfordítók Egyesülete

A Magyar Műfordítók Egyesülete csatlakozik ahhoz a közleményhez, amelyben a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöksége aggodalmát fejezi ki a Parlament által 2021. június 15-én elfogadott törvénymódosító csomag tartalmával kapcsolatban.

A MKKE közleményében leírtakon túl szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy éppen az általános és középiskolás korosztálynak van legnagyobb szüksége megfelelő tájékoztatásra és érzékenyítésre a szexuális beállítódás változatosságával kapcsolatban. Először is azért, hogy azok a gyerekek, akik felfedezik magukban a heteroszexualitástól eltérő irányultságot, ne traumatizálódjanak, ne sérüljenek lelkileg, és eszükbe se jusson önkezükkel véget vetni az életüknek, amire jelenleg sajnos több példa is van. Másodszor azért, mert az elfogadásra és a nyitottságra nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Harmadszor pedig azért, mert nem minden gyerek kapja meg otthon az efféle nevelést, ezért ez az iskola feladata is kell legyen.

Ennek a korosztálynak (is) alapvető emberi joga a hozzáférés a megfelelő és a naponta frissülő tudáshoz – az élet minden területén. Joga továbbá, hogy megtanulhassa, miként kell empatikusan tiszteletben tartani a heteroszexuális többségtől eltérő szexuális orientációjú társaik emberi méltóságát. Ennek egyik leghatékonyabb eszköze a közösségi, iskolai beszélgetés, az önkifejezéshez megfelelő szavakkal megismertetés, amelynek elsődleges elősegítője az irodalomoktatás. Számos nyugat-európai országban a gyermek- és ifjúsági irodalom már régen beemelte témakörei közé a szexuális orientációk különféleségét feldolgozó történeteket.

A műfordítókat semmilyen, az alapvető emberi jogokkal szembemenő, politikai indíttatású törvény nem korlátozhatja abban, hogy milyen témájú könyveket fordítsanak.

A világirodalom és benne a magyar irodalom minden olyan jelenséget feldolgoz, ami a világban előfordul. Ha e jelenségek körét önkényesen és a hatalommal visszaélve megnyirbálják, ez a műfordítót megillető szabadságjogok korlátozása is egyben. Amennyiben a könyvkiadókat megfélemlítik, és tiltják nekik a meleg, a transzneműséggel vagy a nemváltással kapcsolatos témákat tárgyaló irodalmi vagy non-fiction művek megjelenését, akkor ez a tiltás a műfordítókat is korlátozza munkájukban. Ez nemcsak a tizennyolc éven aluli, hanem a felnőtt lakosságot is megfosztja attól a lehetőségtől, hogy a világirodalom remekművein keresztül megismerkedhessen a szexuális orientáció sokszínűségével, ennek érzelmi és intellektuális vonzatával. Megfosztja továbbá a társadalmat a tájékozódáshoz és a kultúrához való alapvető emberi jogától. Ez semmilyen törvénynek nem lehet célkitűzése.

Kérjük tehát e meggondolatlanul hozott törvény visszavonását, különös tekintettel arra is, hogy benne összemosódik a pedofilokkal szembeni fellépés szükségessége és az LMBTQ közösséggel kapcsolatos ismeretterjesztés és érzékenyítés, ily módon kriminalizálva ez utóbbi csoportot.

Forrás: az egyesület Facebook-oldala
törvény tiltakozás
forrás: műút.hu

Szépírók Társasága

NEMZETKÖZI TILTAKOZÁS

A napokban magyar, angol, német, spanyol, katalán, olasz és szlovák nyelven jelenik meg a Szépírók Társasága tiltakozása a magyar kormány homofób, kirekesztő intézkedései ellen.

A nyilatkozat teljes szövege alább olvasható:

NYILATKOZAT

A magyar Országgyűlés a napokban tárgyalta és fogadta el »A pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról« szóló javaslatot, aminek alábbi passzusa vált leginkább ismertté és vitatottá: »E törvényben foglalt célok és gyermeki jogok biztosítása érdekében tilos tizennyolc éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg.«

Nem szükséges sem jogtudósnak, sem nyelvésznek lenni ahhoz, hogy észrevegyük, már a cím, aztán pedig részleteiben maga a törvényszöveg, miként próbálja összemosni a pedofíliával szembeni, feltétlenül szükséges erősebb törvényhatósági fellépés ügyét és igényét a vélemény- és művészeti szabadság, valamint az alapvető emberi jogok drasztikus korlátozásával. Politikai célokból szándékosan helyez egymás mellé össze nem tartozó dolgokat, csúsztat és homályosít. Hiszen a megjelenítés legalább annyira nem egyenlő a népszerűsítéssel, mint a homoszexualitás a pedofíliával. A jobboldali a fasisztával. A baloldali a kommunistával. A magyar a kormánypártival (és fordítva). A menekült a terroristával. A közpénz a magánvagyonnal. A tájékoztatás a propagandával. A kormányzás a hatalmaskodással. A sor tetszőlegesen folytatható.

Ha szó szerint értelmezzük a törvényt, mást pedig nem tehetünk, akkor tisztán látszik, hogy mindezek alapján a világirodalom, más művészeti ágak és lényegében az egyetemes kultúra egy fontos része kerül ki a közoktatásból, valamint csúszik át a késő esti műsorsávba a médiában. Köztük számos író tagtársunk műve sem lehet érettségi tétel a jövőben. A magyar kormány tehát egy teljesen értelmetlen, csúsztatásokon alapuló és előre jól láthatóan betarthatatlan törvényt erőltetett át a parlamenten, amivel aligha lehetett más célja, mint hogy: 1. beindítsa a választási kampányt; 2. felbomlassza az ellenzéki összefogást; 3. kisszerű hatalmi-politikai célokért emberi méltóságában sértse meg és lehetetlenítse el állampolgárai különböző csoportjait. És nem mellesleg, mintegy járulékos sikerként, újabb határozott lépést tegyen a vélemény- és művészeti szabadság minél szélesebb körű korlátozása felé.

A Szépírók Társasága tiltakozik az alapvető szabadságjogok korlátozása, a magyar kormány megosztó és káros politikája, valamint a törvény bevezetése és betartatása ellen.

Ugyanakkor, ha a kormánynak valóban az a terve, hogy a mai kor tömegkommunikációs platformjain nevelkedő, a különböző tartalmak szabad kiválasztását és fogyasztását alapvetésnek tekintő, egyébként pedig nyitott, érzékeny, felvilágosult és tájékozott magyar fiatalságot kérés nélkül megvédje saját magától, hát, sok szerencsét kívánunk hozzá.

Tartunk tőle azonban, hogy az elgondolás nem ez lehetett. Akkor viszont a helyzet sokkal súlyosabb, mint ami egy törvény szövegéből kiolvasható. A történelmi süllyedés egy várhatóan emlékezetes pontjára jutottunk. Ahol minden felelős magyar állampolgár kötelessége az ellenállás.

A Szépírók Társasága elnöksége

Forrás: a társaság Facebook-oldala
törvény
forrás: szepiroktarsasaga.hu

Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete 

A szervezet nyilatkozatának egy részletét osztjuk meg:
Végtelenül káros lenne, ha tiltott népszerűsítésnek minősülne, amikor a pedagógus, pszichológus vagy más szakember például a transzneműség vagy homoszexualitás témakörével, vagy egyáltalán, a nemi identitással, elfogadással és kirekesztéssel kapcsolatos problémákat dolgozza fel a gyerekekkel, diákokkal.

[…] A törvénnyel azonban az a legfőbb probléma, hogy súlyosan stigmatizál. Az a törvény által alkalmazott megfogalmazás, hogy »a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés« egész egyszerűen nem ismeri el a diáknak azt a jogát, hogy a születési nemnek nem »megfelelő« önazonossága legyen: elvitatja tőle identitását és mindezek mellett ki is szolgáltatja őt:

a nevelés-oktatás rendszere ilyen körülmények között – megfosztva a mentálhigiénés segítségnyújtás lehetőségeitől – képtelen lesz hatékonyan megvédeni a szexuális kisebbségekhez tartozó diákjait, kiszolgáltatva őket adott esetben erőszakos, kirekesztő dinamikáknak.

Mindez nem lehet egy felelősen gondolkodó jogalkotó célja. Ezzel személyes tragédiák sorát indíthatják el – nincs olyan politikai cél, ami legitimálhatja ezt a következményt.

A fentiek mellett már szinte eltörpül az a számos kérdés, amelyeket a pedofília elleni törvényjavaslat egyes szexuális orientációkkal történő összemosása állít a nevelés-oktatás elé. Hogyan tanítsunk irodalmat? Elfogadható-e Szapphó oktatása a továbbiakban? Mennyit mondhatunk el a görög kultúráról? Megtiltjuk-e a Harry Potter-kötetek olvasását?

A most elfogadott törvénycsomag pusztán politikai célt szolgál – szellemisége nehezen lenne európainak, vagy akár keresztényinek nevezhető. Ezzel szemben szellemisége viszont kirekesztő és gyűlöletkeltő.

Csak remélni tudjuk, hogy a honatyák normakontrollt kérnek, majd az Alkotmánybíróság megsemmisíti ezt a sok honfitársunkat súlyosan kirekesztő törvénycsomagot.

Forrás: a szervezet weboldala

Kiemelt kép: f21.hu