A díjat a FISZ 2020. szeptember 25-én pénteken 18.30-kor adja át Nemes Z. Máriónak a Neurológiai Klinikánál, a laudációt Gerőcs Péter író tartja. Idén először egy pop-up kiállítás is kapcsolódik a programhoz, amely Csáth Géza író, zeneszerző, orvos és nem utolsósorban pszichiáter szellemiségét igyekszik megidézni. 

Az idei Csáth Géza-díj nyertese Nemes Z. Márió költő, kritikus, performer, esztéta, a hungarofuturista mozgalom élharcosa, a kortárs irodalom egyik legmarkánsabb hangú és egyedi írásművészetet kidolgozó szerzője. Önmagáról így vall: „Elvesztettem az érdeklődésemet az alanyi, túlzottan személyes költészet formái iránt. Valami mást kerestem. A szubjektumon akartam túllépni, a figurák, szereplők, történetek felé. Ugyanakkor ha létrejön egy költőileg megkonstruált világ, akkor annak történelme, mitológiája is van, illetve történeti mélysége és természettörténete is. Korábban inkább a »saját« és a »másik« test kérdésével foglalkoztam, de itt már jobban előtérbe kerülnek az állati, növényi képek, az emberen túli szervesség.” A díjat a FISZ 2020. szeptember 25-én pénteken 18.30-kor adja át Nemes Z. Máriónak a Neurológiai Klinikánál, a laudációt Gerőcs Péter író tartja. Idén először egy pop-up kiállítás is kapcsolódik a programhoz, ennek a finisszázsa 19:30-kor kezdődik.

Nemes Z. munkássága pályafutásának egy korai szakaszában a Telep Csoport (2005–2009) működésével kapcsolódott össze: a költői csoport tagjaként versblogot működtettek, és online műhelymunkát folytattak, végül reprezentatív antológiát adtak ki. Első könyve a JAK-füzetek sorozatban jelent meg Alkalmi magyarázatok a húsról (2006) címmel, amelyben olyan nyelvet dolgozott ki, mely képes esztétikai alapú igazságtörténéssé tenni a test idegenségének tapasztalatát, s a lírai tradíció különleges újraértését hajtja végre. Szövegei elsősorban nem a hangalapú poétika szerint szerveződnek, hanem a nagyobb szintaktikai egységek szerint. A hagyományos lírai eszköztárat kevéssé hozza játékba, az írások működése gyakorta alapszik a narratív szerkezetek parodisztikus utánzásán, a formális logikai kapcsolatok oda nem illő tartalommal való feltöltésén, a kognitív sémák felforgatásán. Második kötete, a Bauxit (2010) írásai részben tematikusnak nevezhető központok és kulturális praxisok köré szerveződnek (ilyenek a test idegenségének reflexiói, a nemiség beíródása, az állati és emberi együttlétezés stb.). Nemes Z. műveihez nem elsősorban a szubjektumcentrikus értelmezési mód juttat igazán közel, írásművészetét kezdettől meghatározza a poszthumán keretezés és nézőpont. Harmadik kötete a lírai darabok mellett meseformát imitáló prózaverseket is tartalmazó A hercegprímás elsírja magát (2014), legújabb verseskönyve pedig a 2019-es Barokk Femina című (poszt)verses (poszt)napló, amelyben a (poszt)társadalmi-politikai referenciák, a (poszt)apokaliptikusság, a (poszt)avantgárd, a (poszt)antropocén és a (poszt)személyesség távlatai és beszédmódjai kerülnek helyzetbe, s Nemes Z. ezzel a művel visszatér a „kiindulópontra”, hiszen – saját bevallás szerint – az Alkalmi magyarázatok a húsról kötet nyelvét és kontextusát „magyarázza tovább”.

Nemes Z. Márió könyvei
Nemes Z. Márió eddig megjelent könyvei (Forrás: Facebook)

Szeptember 25-én pénteken sűrű program vár azokra, akik részt vesznek a Fiatal Írók Szövetsége és a PesText közös rendezvényén. Este fél hétkor adják át a Neurológia Klinika előtt (1083 Bp., Balassa J. utca 6.) a Csáth Géza-díjat Nemes Z. Máriónak, majd egy izgalmas Csáth-kiállítás és finisszázs várja az érdeklődőket fél nyolctól a Petőfi Irodalmi Múzeum szárazkapujában. A Csáthra reflektáló pop-up kiállítás („Egyáltalán, doktor úr, nem tudok rendesen aludni”) finisszázsa 19.30-kor kezdődik: Kollár Dalma Eszter kurátori tárlatvezetése, Hoppál Basspoetry Mihály zenéje, Lukács Flóra, Urbán Bálint és a Kovács-ikrek (Dominik és Viktor) felolvasása színesíti a programot.

Egyáltalán, doktor úr, nem tudok rendesen aludni
Csáth-kiállítás és finisszázs várja az érdeklődőket (Forrás: Facebook)

A Csáth Géza-díj kísérő kiállítása az író, zeneszerző, orvos és nem utolsósorban pszichiáter szellemiségét igyekszik megidézni. A pop-up kiállításon bemutatott kortárs műalkotások Csáth szorosan összefonódó területeire, a pszichoanalitikára és írásaira koncentrálnak, illetve kiemelnek egy-egy, az írásaiban megjelenő, többször visszatérő témát. A tárlat címe is ezt hangsúlyozza: Csáth Fekete csönd című novellájának utolsó mondata – „Egyáltalán, doktor úr, nem tudok rendesen aludni” – magában foglalja a pszichiátriai munkát és azt a feszültséget, zaklatott lelkiállapotot, amely az író és a kiállító művészek alkotásaiban is jelen van. A világhírű külföldi művészek videómunkái mellett fiatal magyar alkotók installációi kerülnek bemutatásra, amelyek egy része kifejezetten erre az alkalomra készült. Kiállító művészek: Borsos Lőrinc, Douglas Gordon, Metzing Eszter, Pipilotti Rist, Tillmann Hanna.

A kiállítás és a finisszázs a szeptember 22–25. között zajló PesText világirodalmi fesztivál egyik programjaként, a Petőfi Irodalmi Ügynökség finanszírozásával valósul meg.

A járványhelyzetre való tekintettel a szervezők azt kérik, a résztvevők lehetőség szerint a szabad téren megrendezett programon is viseljenek maszkot, és tartsanak egymástól távolságot.


A díjátadó Facebook-eseménye: https://www.facebook.com/events/609297393022263

A kiállítás Facebook-eseménye: https://www.facebook.com/events/2692415300974659

A PesText további programjai megtalálhatóak a https://pestextfestival.hu oldalon.

Kiemelt kép: Litera