Az Alföld júniusi lapszáma az éppen húsz esztendeje elhunyt Simon Balázsnak állít emléket. A szerzőre és életművére egykori pályatársai tekintenek vissza memoárjukban, számos érdekes és tanulságos közelképet hagyva az utókorra.

A rovat szerzői, Jánossy Lajos, Tóth Krisztina, Márton László, Sándor Iván és Vörös István az emlékezés és a tanúságtétel feladatát vállalják magukra, mellettük Halmai Tamás és Zoltán Gábor a Simon-költészet titkaiba való belepillantással e sűrű líranyelv olvasásához nyújtanak fogódzót. Az összeállítást Kerber Balázs és G. István László ez alkalomra írott verse nyitja, a lapszám illusztráció között pedig Nagy Hajnal Csilla Simon Balázsról is alkotott filcrajzokat.

Az hommage-verseket az aktuális szépirodalmi kínálatban Géczi János, Harcos Bálint, Gyukics Gábor, Werner Nikolett, Deák Botond, Győri László és Horváth Imre Olivér költeményei egészítik ki, mellettük még Orcsik Roland, Szalay Zoltán, Molnár T. Eszter és Kiss Tibor Noé prózája olvasható. Utóbbi szerző Beláthatatlan táj című regényéről e lapszámban kritika is található Baranyák Csaba tollából. Nagy Csilla Szöllősi Mátyás legújabb regényéről, Gregor Lilla pedig egy másik friss prózakötetről, Turbuly Lilla Az Alaszkai-öböl című könyvéről írt. Mellettük Nagy Gabriella Ágnes Zalka Csenge Virág rendhagyó meséskönyvéről számolt be. Végül két szakkönyvkritika zárja a nyár első Alföldjét: Béres Norbert Szilágyi Márton új tanulmánykötetét, Rálik Alexandra pedig a Korpa Tamás által szerkesztett, Kányádi Halottak napja Bécsben című verséről szóló esszék és tanulmányok gyűjteményét vette górcső alá.

alföld
Az Alföld 2021. júniusi számának borítója

Tartalom – Alföld 2021. június

Szépirodalom

Géczi János versei: Két poszt; Semmi; Gyűjtőszenvedély
Harcos Bálint versei: Szimuláció M; Szürke hab; Tanulmányrészlet
Orcsik Roland: Tor (regényrészlet)
Molnár T. Eszter: Hidegkút (regényrészlet)
Gyukics Gábor versei: [akár száz éve…]; [a megvilágosodás olyan…]; [a töltés szélén állok…]
Werner Nikolett versei: Reggeli; A szitakötőhöz
Deák Botond verse: Kijelentkezés
Szalay Zoltán: Sivatagi só (novella)
Győri László versei: Akinek igaza volt mindig; Pimodán; Büntetés; A lány asztala; Mit ér a szó?
Horváth Imre Olivér versei: Házasságkötő terem; Doing a filthy pleasure is; Formakényszer
Kiss Tibor Noé: Azt énekli, kókuszdió (novella)
Kerber Balázs verse: Kagylómítosz
G. István László verse: Tehát a styxi

Portré

Jánossy Lajos: Simon Balázs-rongyszőnyeg (Részletek egy készülő regényből)
Tóth Krisztina: Alapkövek
Márton László: „Finom a hal”, idézőjelben (Simon Balázsról, halála után húsz évvel)
Sándor Iván: A Terepőr
Vörös István: Mi van, ha nincs fősodor? (Simon Balázsról)
Halmai Tamás: Enigma és konfesszió (Egy Simon Balázs-vers meg nem értése)
Zoltán Gábor: Folyószöveg

Szemle

Baranyák Csaba: „csak egyenes, vízszintes vonalak” (Kiss Tibor Noé: Beláthatatlan táj)
Nagy Csilla: A morál illemtana (Szöllősi Mátyás: Illegál)
Nagy Gabriella Ágnes: Értéket adni az elhagyottaknak (Zalka Csenge Virág: Széltestvér és Napkelte. Rendhagyó mesék rendhagyó családokról)
Rálik Alexandra: Valami pompás koszorú („macht nichts mondta halottak napja van”. Közelítések Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben című verséhez, szerk. Korpa Tamás)
Béres Norbert: Utazás a hogyanba (Szilágyi Márton: Omniárium. Irodalomtörténeti tanulmányok)
Gregor Lilla: Mi van a fehér tajtékban? (Turbuly Lilla: Az Alaszkai-öböl)

Képek: Nagy Hajnal Csilla filcrajzai