„Az élet furcsa dolog. Nagyon kell rá vigyázni” – írja Shona Innes Az élet olyan, mint a szél című, kisgyermekeknek szóló könyvében (Pagony, 2021, ford. Rét Viktória, első magyar kiadás: Kolibri, 2014, ford. Varró Dániel). A lapozó a szerző másik, hazánkban először megjelent művével, A család olyan, mint egy sütivel egyetemben a 3-6 éves korosztálynak szól. Az érzékenyítő kötetek a Pagony frissen induló Ölelj meg! sorozatában kaptak helyet, amelynek ebben a cikkben első kettő, a gyászról és a családról szóló darabját mutatom be. 

A pszichológusként is ismert szerző sorozatának célja, hogy a legkisebbek számára elmagyarázza az élet olyan kérdéseit, amelyeket – az utószót író Szél Dávid pszichológus szavaival élve – a gyerekek még nem értenek, de éreznek. A kis lapozó könyvek egyik legfontosabb célja, hogy bemutassák a világ sokszínűségét, elfogadásra és nyitottságra neveljenek. A kötetek nem tartalmaznak összefüggő történetet vagy cselekménysort, a rövid szövegek egy-egy metafora következetes végigvitele mentén szerveződnek. Az oldalakon a korosztálynak megfelelően kevés szöveg jelenik meg, nagy teret engedve Agócs Írisz színes, gyerekrajzra emlékeztető képeinek. Az illusztrációkon következetesen megjelennek a szöveg által hangsúlyozott metaforák, amelyeket Agócs Írisz kedves, papírsárkányt eregető, lufit röptető vagy süteményt sütő állatfigurák ábrázolásával mutat be, még inkább lehetővé téve, hogy a témára hangolódjunk.

Az élet olyan, mint a szél a halál, az elmúlás és a gyász témáját dolgozza fel, a szövegben a néha feltámadó, néha elillanó szél a szeszélyesen elszökő, láthatatlan, de érzékelhető élet metaforájává válik. Shona Innes a szél-metaforával egy olyan elmúlásképet alkot, ami teret enged bármelyik vallási elképzelésnek, bármiféle különbségtétel vagy értékrend felállítása nélkül: az élet elszáll, de hogy hova tűnik, arról mindenki mást gondol.

A könyvben a gyászfeldolgozás különböző módjainak (imádkozás, emlékek gyűjtése, magányos gondolkodás) bemutatása mellett megjelenik az emlékezés, illetve az élet és a test megóvásának fontossága is. A szerző kifejezetten érzékenyen, világos megállapításokat tesz  egy alapvetően a felnőttek számára is nehezen feldolgozható tabutémáról. A könyv kiemelendő teljesítménye, hogy bár a halálról és a veszteségről beszél, mégis mindezt átszövi egyfajta megnyugtató, felemelő és természetes érzés, ami az utolsó oldalakon könnyet csalhat a felnőtt olvasók szemébe is, ahogy tudatosul bennük: „az életnek el kell illannia, akárcsak a szélnek. El kell szállnia valahova máshova.”

Shona Innes könyvei a Pagony kiadó Ölelj meg! sorozatában.
Az Ölelj meg! sorozat első két darabja. forrás: pagony.hu

Kevésbé torokszorító, de hasonlóan fontos témát boncolgat A család olyan, mint egy süti is, amely a család fogalmát, funkcióját és feladatát mutatja be. A süti-metafora középpontjában az egyediség és közösség viszonya áll: a fontos, egyedi, önmagukban is értékes hozzávalók együtt alkotják meg a finom, utánozhatatlan süteményt. Emellett a szöveg hangsúlyozza az elfogadás és nyitottság fontosságát is: többször is megismétli, hogy minden család különbözik másiktól, és nincs olyan, hogy nem jó család: „A családoddal olyanok vagytok, mint egy irtó finom süti. Minden süti más és más.”

A kötet szerkezete szerteágazóbb, mint Az élet olyan, mint a szélben: miközben a szerző minden oldalról igyekszik megközelíteni a család fogalmát, egy-egy mondat erejéig olyan résztémákat érint, mint a gyermek felelőssége a családban vagy a segítségkérés „okésága”. Bár a sokféle megközelítés középpontjában az elfogadás áll, melynek célja a létező családmodellek egy metafora alá vonása, a téma nagysága miatt a szöveg mégis kevésbé koherenssé, kissé darabossá válik. A kötet célja inkább a tanításban és a szórakoztatásban, mintsem a feldolgozásban definiálódik, így nem hat annyira erősen az érzésekre, mint az előző.

Shona Innes sokszínű sütianalógiája hiánypótló műnek tekinthető nemcsak a gyerekek, hanem a felnőttek számára is, ugyanis olyan családdefiníciót hoz létre – ezáltal megragadva a család lényegiségét és esszenciáját –, amelyet bármilyen családmodellben felnövők magukénak érezhetnek.

A Család olyan, mint egy sütit szintén Agócs Írisz illusztrálta, akinek különböző édességeket készítő állatait látva az olvasó ellenállhatatlan vágyat érez egy szelet epres-habos sütemény elfogyasztására: „Nyamm, de finom!”.

Összegezve, mind Az élet olyan, mint a szél, mind A család olyan, mint egy süti egyszerű, szabadon értelmezhető és bővíthető metaforákon keresztül igyekszik megismertetni fiatal olvasóit olyan kérdésekkel, amelyek bár a mindennapjaink részét alkotják, mégis nehezünkre esik beszélni róluk vagy definiálni őket. Míg az előbbi kötet célja a feldolgozásban és érzékenyítésben, az utóbbié a tanításban, elfogadásra nevelésben ragadható meg. A szövegek rövid, világos megállapításokkal dolgoznak, amik megfelelnek a 3-6 éves korosztály befogadási képességének – ebben sokat segítenek a témákat hangsúlyozó színes illusztrációk. Emellett a könyvekben felvetődő kérdések és állítások az idősebb olvasók számára is élvezhetővé, elgondolkodtatóvá teszik a lapozókat.

A kiemelt kép forrása: Pagony (szerkesztett)