Esterházy Péter 70. születésnapján az Esterházy-család a Magyarországi Evangélikus Egyháznak ajándékozta Esterházy Péter és felesége, Esterházy Gitta csaknem 15 ezer kötetből álló könyvtárát. Kezelője az Evangélikus Országos Gyűjtemény – Evangélikus Országos Könyvtár lett.

A Budapest Szentkirályi utca 51. szám alatt található a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája és az Evangélikus Országos Gyűjtemény is. Számos könyvritkaság mellett itt őrzik többek között Luther Márton végrendeletét, a Vizsoly Biblia egy példányát és a gyűjtemény a Podmaniczky-Degenfeld Könyvtárral is büszkélkedhet. E kulturális miliőbe kerül a kortárs magyar szépirodalom egyik meghatározó szerzőjének, Esterházy Péternek és feleségének, Esterházy Gittának közel tizenötezer kötetes könyvtára.

Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök a könyvtár evangélikus egyházhoz kerüléséről az evangelikus.hu-n olvasható interjúban elmondta, hogy az első komolyabb lépés Pannonhalmához kötődik, ahol Hortobágy Cirill főapát és Várszegi Asztrik korábbi főapát meghívására tavaly májusban egy értelmiségi társasággal közösen vendégségében volt. „Az alkalom egyik szünetében Esterházy Gittával beszélgettem, aki elmondta, hogy szeretné egyben tartani Péterrel közös könyvtárát és azon gondolkodik, hogy hol lehetne ezt elhelyezni. »Nincsen az evangélikus egyháznak erre lehetősége?« – tette fel a kérdést. Kapva kaptam az alkalmon és igent mondtam, azzal, hogy a végleges döntést meg kell beszélnem elnöktársammal, Prőhle Gergellyel, és egyházunk gyűjteményének vezetőjével, H. Hubert Gabriellával. Mindketten örömmel fogadták a megkeresést. Nagyra értékeljük és büszkék vagyunk arra a nemes gesztusra, hogy az ajándékozás révén Esterházy Péter és Gitta könyvtárának őrzői és ápolói lehetünk.”

Az előkészítést követően 2019. október 29-én aláírásra került a család és az evangélikus egyház között az ajándékozási szerződés, és a tél folyamán megtörtént a mintegy négyszáz könyv bedobozolása. 

Evangélikusság és a kultúra viszonya

Prőhle Gergely elmondta, hogy az Evangélikus Országos Gyűjtemény az elmúlt években egyre nagyobb tekintélyre tett szert: „Mind a múzeumnak, mind a könyvtárnak és a levéltárnak is jelentős a felhasználói köre, a muzeológiai találékonyság és az alapos filológiai munka szakmai körökben nagy elismerésnek örvend. Ezzel összefüggésben van a székház építészeti megújulása is. A földszinti levéltárban Luther Márton végrendeletét őrizzük, fölötte található a könyvtár, míg a legfölső szinten van a templomunk. Az épület szimbolikájában hordozza azt az egységet, ami az evangélikus egyház lényege is: a tudományosság és a művészeti nyitottság számunkra nagyon fontos. Ugyanakkor, nem egyfajta kultúrprotestantizmusba hajlunk, hanem mindezek fölött ott van a minket meghatározó lelkiség, azaz Isten igéje.”

Az Esterházy-könyvtár gyűjteménybe kerülésével kapcsolatban H. Hubert Gabriella gyűjteményvezető kiemelte: „Elsősorban nem a hagyományos értelemben vett kultuszt, ez esetben az Esterházy-kultuszt akarjuk építeni. Ez nem a mi feladatunk, hanem a régit (Podmaniczky-Degenfeld Könyvtár) és az újat (Esterházy Péter és Gitta Könyvtár) akarjuk összekapcsolni, belevinni tágabb értelemben a magyar, szűkebb értelemben az evangélikus kultúra vérkeringésébe.” Az Evangélikus Országos Gyűjtemény igazgatója hozzátette, hogy az Esterházy-család ajándékaként a gyűjteményhez került könyvtár „egybevág stratégiai céljainkkal is, hiszen évek óta törekszünk kortárs művészeti gyűjteményünk gyarapítására is. Többek között Benczúr Emese, Karátson Gábor és Konok Tamás meghatározó alkotásaival bővült kortárs képzőművészeti gyűjteményünk. Ezek nagyon jól harmonizálnak az Esterházy-könyvtárral.” Az igazgatótól megtudtuk, hogy az evangélikus gyűjtemény azt a missziót is teljesíti, hogy az egyház ablakát a külvilág számára is kitárja. „Ezt az ablaknyitást még színesebbé teszi az, hogy egy, a gyűjteményünk egészét tekintve kevésbé képviselt területen is értékmentést végezhetünk. Esterházy Péter és Gitta Könyvtára mind egyedi darabjaiban, mind egészében olyan érték, amire büszkék vagyunk, hogy mi őrizhetjük és szolgáltathatjuk.” – fogalmazott Hubert.

Fotó: Esterházy Marcell

Mit tartalmaz az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár?

Hubert Gabriella kifejtette, hogy „a magyar irodalom és a német irodalom hangsúlyosan szerepel ebben a könyvanyagban. Néhány, a családban öröklődő könyv is előfordul a könyvgyűjteményben és természetesen rengeteg dedikált kötettel is találkozhatunk. Főleg Esterházy Gitta érdeklődési körét tükrözi a nagy számú képzőművészeti album és természetesen nagy számú történelmi tárgyú könyv is alkotja a könyvgyűjteményt.”

Fabiny Tamás elmondta, hogy az Esterházy család a könyvtár egyházuknak való adományozásán túl azt is vállalta, hogy összegyűjti és a gyűjteménynek adja Esterházy Péter eddig megjelent könyveinek összes kiadását, mely az idegen nyelvű kötetekre is kiterjed. A családdal való jó együttműködést jelzi továbbá, hogy mindezt nemcsak visszamenőlegesen, hanem a jövőre vonatkozóan is vállalta család. Mint megtudtuk, a tervezett könyvtárrészlegen nemcsak a könyvek kerülnek majd bemutatásra, hanem egyes személyes tárgyakat is ki fognak állítani.

Prőhle Gergely a könyvtár dedikált példányait említve elmondta, hogy „a hálózatkutatás szempontjából nagyon fontos, hogy milyen kézírásos ajánlással ellátott kötetek vannak Esterházy Péter és Gitta könyvei között. Egykori múzeumigazgatóként is nagyon fontosnak tartom, hogy kiváló szerzőink hagyatéka Magyarországon maradjon, hiszen így válik igazán kutathatóvá, értékelhetővé a magyar anyanyelvi, irodalmi, kulturális hagyományba való illeszkedésük. Ezért is köszönöm a családnak, hogy a könyvek esetében így döntött. Ezzel a gyűjtemény a magyar közgyűjteményi hálózat elemévé válik.” – tette hozzá az országos felügyelő.

Az Evangélikus Országos Gyűjtemény az Esterházy Péter és Gitta Könyvtárnak nem csak a feldolgozását és digitalizálását tervezi, hanem ki is tágítják majd a kört és az olvasókhoz fordulnak: „Gyűjtést indítunk, hogy ki-ki digitális formában küldje el azokat a dedikációkat vagy az Esterházy által kézzel javított szövegek oldalait, amelyek a tulajdonukban vannak. Ezzel arra törekszünk, hogy minél teljesebben sikerüljön ezeket a magánkézben lévő kötetekben olvasható kézírásokat a jövő számára megörökíteni” – tudtuk meg a gyűjteményvezetőtől.

Fotó: Balogh Kriszta, Simonfi Péter

Mikortól lesz elérhető a könyvtár?

Az Evangélikus Országos Gyűjtemény munkatársai 2020 áprilisában tervezték, hogy az Esterházy-könyvtár feldolgozását megkezdik, ezt azonban a koronavírus-járvány miatt későbbi időpontra kellett halasztaniuk. Hubert Gabriella a feldolgozással kapcsolatban elmondta, hogy több lépésben kívánják bemutatni és elérhetővé tenni a könyvtárat. „Az Evangélikus Országos Gyűjtemény minden egységének, így a könyvtárnak is saját honlapja van. Az Evangélikus Országos Könyvtár honlapján belül külön alfejezetet szentelünk az Esterházy Péter és Gitta Könyvtárnak és az ott folyó munkának, híreknek, eseményeknek. A honlapnak egyrészt lesz egy népszerűsítő része, másrészt a tudományos kutatás számára is információkat közlünk majd. Itt a feldolgozás üteméről is tájékoztatunk, valamint a munkafolyamat során feltárt minden érdekesebb pillanatról is hírt fogunk adni. Így nem kell a teljes feldolgozási munka végét megvárni, mind a kutatók, mind az Esterházyt szerető olvasók számára is követhető lesz a feltárás folyamata” – mondta a gyűjteményi igazgató, aki arra is kitért, hogy munkájukkal arra is törekednek, hogy a tudományos és közművelődési vérkeringésbe minél inkább bekapcsolják ezt a könyvtár-egységet. A gyűjteményi igazgató elmondta, hogy 2022 őszére tervezik a könyvtár méltó körülmények közötti megnyitását, amely időpontra elkészítik a könyvtár számítógépes feldolgozását is. „Addig is a virtuális térben lesz jelen a könyvtár” – tette hozzá a gyűjteményvezető.

Bejelentés: evangelikus.hu (Szöveg: Galambos Ádám)
Kiemelt kép: Szilágyi Lenke