Habár számos íróműhely, tábor, kreatív írás kurzus létezik, ahol az alkotók összegyűlhetnek és közösségben dolgozhatnak saját szövegeiken, eddig nem szerveztek olyan foglalkozást, ahol ezen kérdéskörök lelki vonatkozásait vizsgálhatnák egy pszichológus társaságában. Jakobovits Kitti pszichológus, irodalomterapeuta tematikus irodalomterápiás önismereti csoportot indít a művészeti szférában dolgozó alkotók számára.

Jakobovits Kitti pszichológus, irodalomterapeuta, tanácsadó szakpszichológus-jelölt, csoportanalitikus csoportvezető-jelölt, az Irodalomterápia – A könyvespolcod pszichológusszemmel című könyv szerzője (Instagram: olvasopszichologus) évek óta alkalmazza az irodalomterápiát csoportos és egyéni foglalkozásokon egyaránt; számos interjúban beszélt már a módszertan sajátosságairól és előnyeiről, nemcsak a befogadói attitűd szempontjából, hanem alkotói oldalról is vizsgálva. 

2021-ben megjelent kötetében már megelőlegezi az alkotói csoportok létrejöttének fontosságát: Az irodalompszichológia tudományterülete főleg régen élt írók és költők műveit, alkotói folyamatait elemzi. Legalábbis, ami az alkotáslélektan részét illeti, hiszen már tudjuk, hogy kettébontható az alkotás és a befogadás tanulmányozására. Elvétve készül egy-egy kutatás jelenleg is aktív alkotók bevonásával, ilyenkor azonban az átfogó mintázatokat és összefüggéseket szokták keresni, és nem arra koncentrálnak, hogy egyéni szinten mi megy végbe az alkotóban, és mindez hogyan hat rá vissza. Nagy szükség lenne a kettő összevonására és a gyakorlati munkába emelésére: élővé tenni az irodalompszichológiát, azaz a klasszikus költőkre és az általánosabb jellemzőkre fókuszált kutatási eredményeket az alkotókkal folytatott személyes (egyéni vagy csoportos) pszichológiai tanácsadásba ültetni. Mindazt, amit ezekből a tanulmányokból és elemzésekből megtudunk, arra is fordíthatnánk, hogy valós időben kövessük és segítsük az írók életét, a műveikhez és az alkotás gyakorlatához fűződő viszonyukat és a mentális egészségük fenntartását. Így úgy tűnik, mintha az írás és a költészet vizsgálatából épp az írókat és a költőket hagynánk ki. Ha rájuk figyelve visszaforgatnánk a megszerzett tudást, azzal valami hasznosat tennénk.” 

Jakobovits végül több évnyi specifikus, az alkotáslélektan területén végzett kutatást és készülődést követően idén márciustól elindítja tematikus irodalomterápiás önismereti csoportját az irodalmi területen alkotók számára, melynek fókuszában az alkotással, írással, írói identitással kapcsolatos témák, dilemmák, kérdések (pl.: saját szöveghez való viszony, kreativitás, az alkotófolyamat forrásai, céljai, motívumai, alkotás és mentális egészség viszonya, mitizált őrült-zseni alkotói toposz) állnak majd. Ez a csoport lehetőséget biztosít a művészek számára, hogy pszichológussal és egymással beszélgethessenek a művészetükhöz kapcsolódó önismereti kérdéseikről, dilemmáikról, elakadásaikról. A csoport le is veszi a fókuszt a saját maguk által írt szövegekről, helyette más szövegeket – olyanokat, amikben az említett témák megjelennek – használ arra, hogy segítségükkel az alkotók önmagukról beszélhessenek.

Felhívás: 

IRODALOMTERÁPIA ÉS ALKOTÁSLÉLEKTAN

Ami megtörténik az emberrel, vagy amit tesz, amit vele tesznek, amit szeretne, amit tapasztal, érez, lát, hall: azt mind átéli, tudomásul veszi, reagál rá, visszagondol rá, rendezni próbálja, hordozza, építi, szóval éli az életét. Alighanem ilyen értelemben képzeltem el magamnak hétévesen az írói pályát: hogy majd a létezés-szakmában dolgozom.” (Ottlik Géza)

2023 márciusától új, 12 alkalmas irodalomterápiás önismereti csoportot indítok az irodalom területén alkotók számára. Az alkalmak során az alkotáslélektan által kutatott területekre – az irodalmi mű keletkezésének lélektani körülményeire, az alkotás folyamatának belső dinamikájára, az írói, művészi létezés intra- és interperszonális dilemmáira – koncentrálunk. A csoport nem íróműhely, elsősorban nem saját szövegekkel és semmiképp sem szerkesztői vagy esztétikai minőségben gondolkodunk, hanem a pszichológiai tanácsadás és az önismereti csoportok struktúrájában dolgozunk.

A csoport létszáma korlátozott (maximum 12 fő). A csoport zárt jellegéből adódóan a kezdés után már nem lehet bekapcsolódni, valamint a résztvevőket hiányzáskor is terheli a díjfizetési kötelezettség. A csoportba kerülést első interjú előzi meg a csoportvezetővel.

Csoportvezető: Jakobovits Kitti pszichológus, irodalomterapeuta, tanácsadó szakpszichológus-jelölt, csoportanalitikus csoportvezető-jelölt

Helyszín: Kapcsolat Ambulancia, 1062 Budapest, Bajza utca 56.

Időpontok: egymást követő szerdánként, 18:15–20:15

Első alkalom: 2023. március 1.

Utolsó alkalom: 2023. május 17.

További információk és jelentkezés: rövid bemutatkozással és a jelentkezési szándék megfogalmazásával a kitti.jakobovits@gmail.com e-mail címen.

Irodalomterápia-önismeret
Jakobovits Kitti (fotó: Jakobovits Lili)