Betekintést nyertünk a drogosok világába!

Ákos Herczeg 2016. jún. 5. 0 0

A szombathelyi NYME BDPK Szociális és ifjúsági munka (ifjúságsegítő) szakos tanulók. Azon szerencsés emberek közé sorolhatjuk magunkat, akiknek Hay Éva programigazgató mutatta be a kiállítást. Ez a kiállítás nem szokványos: itt részt kell venni aktívan az egészben, hiszen minden az interaktivitásra épül. Mindennek az alapja pedig egy 130 m2-es terület, ami 5 részre, „szobára” van felosztva.

fotó: Herczeg Ákos

fotó: Herczeg Ákos

Az első szobában kezdődik meg az „utazás”. Egy családi nappaliba érkezünk. A szoba közepén televízió. A TV-n keresztül olyan riport részletek hallhatók, melyek drogproblémával küzdő fiatalok között készültek. Ők családjaikról és szerhasználatuk közvetlen okairól beszélnek. A szoba asztalán két album hever. Ezekbe belepillantva két felnőtt életútját kísérhetjük párhuzamosan. Egyikük, akinek pályafutása sikertörténet, amíg a másikuk, aki megjárta a szenvedélybetegség poklát. Már ez magában elég elgondolkodtatóan hat az emberek többségére, főleg mivel a beszélgetés közben a kísérő, aki jártas a drogprevencióban megvilágít olyan kérdéseket, mint például: nevelési attitűdök és hatásai a szerhasználat kialakulására, a kamaszkor jellemzői, a benne rejlő kockázatok, szülői mintakövetés, kortárscsoport szerepe a szerhasználat kialakulásában és a családban és az oktatási intézményben rejlő kockázati tényezők.

A fogalmak és kérdések megvitatása után megyünk tovább a második szobába. Itt bizarr fények és festmények, képek fogadnak bennünket. Nehezen járható puha talajon lépkednek a látogatók, épp ahogy mi is. A falakon látható antropomorf figurák egy-egy drogcsoportot személyesítenek meg. Elkezdtünk beszélgetni a szerhasználattal kapcsolatos általános információkról, különös tekintettel a dizájner drogokra. A legális és illegális drogok együttes kezeléséről. Amire feleszmélnénk máris egy feladatba, játékba csöppenünk, aminek a lényege, hogy átérezzük, a drog használók kedély állapotát és az észlelési változásokat. Érdekes élmény, annyit elmondhatunk, már ezért is érdemes elmenni a kiállításra.

fotó: Herczeg Ákos

A harmadik szobát inkább egy moziteremhez hasonlítanám. Egy animációs film segítségével bepillanthatunk a társas kapcsolatok változásaiba, mely a droghasználat következményére is bekövetkezhet.

A negyedik szobában a szoba közepén a pusztulás kellékei jelennek meg tárgyak tekintetében.  A falakon mindenütt fotók láthatók. A fényképeket lefelé követve a szenvedélybetegek élete bontakozik ki előttünk. Kilátástalanság, társtalanság, bezártság, elszigeteltség, beszűkült élet, ezt sugallják a képek. A szoba negyedik falát gyerekjátékok, fotók és portrék borítják. Egy fiatal életképei, aki eljutott a szenvedélybetegségig.

fotó: Herczeg Ákos

fotó: Herczeg Ákos

Az egész szoba egyfajta elrettentés érzést vált ki belőlünk és rádöbbenünk, hogy milyen kilátástalan is lehet az ember, amire a drogok csak még egy lapáttal rátehetnek. Ugyanakkor egyfajta szimpátia érzése is kibontakozik a drogfogyasztók iránt.

Az ötödik, végső szobában a segítségnyújtás lehetőségeiről kapunk ismereteket. Drogambulanciák helyéről az ország területén, és az ilyesfajta egyéb információkról, továbbá itt még levonjuk a tanulságokat és lehetőséget kapunk további egyéni kérdések feltevésére.

fotó: Herczeg Ákos

fotó: Herczeg Ákos

Összességében én a kiállítást olyan tanulságosnak látom, mint a budapesti Láthatatlan kiállítást és remélem, hogy még másik alakalommal is látható lesz Szombathelyen a Köztes átmenetek kiállítás.

Sokan kérdezhetik, hogy mégis mit kell tenni azért, hogy ingyen megtekinthessék a kiállítást. Elárulom a titkot: időpontot kell egyeztetni Polgár Endre Istvánnal, akit a +3630/8488570-es telefonszámon lehet elérni. Még egy kritérium van, ami csak annyi, hogy csoportokat fogadnak a kiállításra, azaz 5 és 15 fő közötti érdeklődök tekinthetik meg a kiállítást egyszerre, amihez egy vezetőt is kapnak kíséretül.

Forrás: ugytudjuk.hu

Categories: 5PERC